Školní kolo dějepisné olympiády

12. 11. 2014

Letošní - již 44. - ročník této soutěže, která je určena zájemcům o historii především z 8. a 9. ročníku, se zaměřuje na zlomové události v našich dějinách provázené boji, válkami a válčením, a to i v evropských souvislostech (zrod středověké Evropy, křížové výpravy, upálení Jana Husa, husitství, třicetiletá válka … až po 1. a 2. světovou válku).

Školní kolo mělo za téma „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Úkoly byly velmi rozmanité. Soutěžící museli např. prokázat své vědomosti o rytířských řádech, Vikinzích, Sámově říši, Turcích, Přemyslu Otakarovi II., stoleté válce a husitství. Pracovali s obrázky a slepými mapami, doplňovali chybějící údaje, vybírali správné informace o příslušných událostech atd.

Z naší školy se do soutěže zapojili tři žáci a všichni se stali úspěšnými řešiteli, to znamená, že dosáhli alespoň 60 % bodů z 52 možných. Proto bude naši školu v okresním kole reprezentovat nejen vítěz Milan Ondič z 9. třídy, ale i Roman Jaroš (9. tř.) a Petr Jaroš (7. tř.). Okresní kolo dějepisné soutěže, která prověří znalosti tématu až do konce 19. století, se uskuteční v lednu 2015 v Rakovníku a soutěžící se na něj budou připravovat pod vedením vyučující dějepisu Mgr. Petry Hrůzové.