Kroužek anglického jazyka

01. 10. 2014

V říjnu zahájil svou činnost také kroužek anglického jazyka. Je určen pro všechny zájemce ze 4. - 9. třídy, kteří se chtějí zábavnou formou zdokonalit v tomto jazyce. Procvičujeme slovní zásobu, po-slech a zejména mluvení.

Hrajeme hry, pracujeme s textem, řešíme přesmyčky, hádanky a osmisměrky. Nedílnou součástí schůzek je také práce s inter-aktivní tabulí a u starších žáků práce s anglickým časopisem GATE.

Pro velký zájem bylo nutné od prosince rozdělit členy na dvě skupiny. První skupina - mladší žáci
(4. - 6. tř.) - se bude scházet vždy ve čtvrtek od 645 do 730, starší se pak angličtině budou věnovat v pondělí ráno. Obě skupiny vede Mgr. Petra Hrůzová.