přednáška - Trestní odpovědnost mládeže

27. 11. 2015

Trestní odpovědnost mládeže – tak zněl název páteční přednášky (27. 11.), kterou si pro nejstarší ročníky naší školy připravil pan René Černý. Toto téma je velmi závažné a jistě se v naší třídě nenašel nikdo, kdo by se při vyprávění pana Černého hlouběji nezamyslel.

Často se setkáváme s pojmem kriminalita mládeže. My už jsme ve věku, kdy bychom měli umět rozhodnout, co je správné a co ne, co se smí a co se nesmí. Když pak někdo přesto něco provede, měl by přijmout za svůj čin odpovědnost. Věk zde samozřejmě hraje důležitou roli, stejně tak rozumová a mravní vyspělost dotyčného jedince.

Aby si nikdo z nás nekomplikoval život nějakým neuváženým jednáním, měl by si občas vyslechnout takovou přednášku, jako byla ta dnešní. Trvala celou vyučovací hodinu a my jsme si z ní hodně odnesli.

Napsala Barbora Svatoňová, IX. třída

přednáška - Trestní odpovědnost mládeže