přednáška o Janu Husovi

23. 02. 2016

Mistr Jan Hus, známý český kazatel a reformátor, patří k nejvýznamnějším osobnostem našich dějin. Ve škole se o něm učíme, ale když je příležitost, snažíme se své znalosti rozšiřovat. Tak tomu bylo i v úterý 23. února, kdy jsme si poslechli zajímavé povídání o Janu Husovi formou přednášky.

Původně se přednáška měla konat v jesenickém muzeu, ale kvůli nepříznivému počasí se pan lektor dostavil k nám do školy. Vyprávěl nám, že se Jan Hus narodil kolem roku 1371 v Husinci u Prachatic, ale že o jeho dětství mnoho nevíme. Studoval na pražské univerzitě, nechal se vysvětit za kněze a od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Protože kritizoval církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva, upadl v nemilost a raději opustil Prahu. Usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce 1414 snad i na Krakovci.

A to bylo hlavním tématem druhé části přednášky. Celá dlouhá léta nikdo nepochyboval o tom, že Jan Hus na Krakovci byl, ale když Jan Krško, pracovník rakovnického Oblastního archivu, začal hledat písemné doklady, zjistil, že neexistují. Je tedy velmi pravděpodobné, že písemná zmínka o tom, že Hus pobýval na panství rodu Lažanských se netýkala Krakovce, ale Bechyně a že na Krakovci Hus nikdy nebyl. Knížka Jana Krška Pět životů Jana Husa na Krakovci je k dostání ve Vlastivědném muzeu Jesenice.

Jak to všechno nakonec dopadlo, víme. Hus ze svých názorů neustoupil ani před církevním koncilem, a tak byl 6.července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice. Jeho popel byl poté vhozen do Rýna, aby z něho vůbec nic nezůstalo.

Mně osobně se přednáška moc líbila.

Napsala Veronika Honzíková, VII. třída

přednáška o Janu Husovi