smysly živočichů

17. 03. 2016
Vzdělávací programy sdružení Penthea jsou vždy poutavé, názorné a poučné. Víme to, protože její pracovníci navštěvují naši školu každým rokem.

Letos (už podruhé) k nám zavítali ve čtvrtek 17. března. Vlastně k nám přijel jen jeden pán, ale to vůbec nevadilo. Přivezl s sebou na ukázku sovu pálenou, žábu, pavouka sklípkana a cizokrajnou užovku. Přednáška byla zaměřena na smysly živočichů a byla opravdu velice zajímavá.  

Prvním smyslem, o kterém jsme si povídali, byl zrak. Nejlepší zrak mají ptáci, zejména však dravci. Ti dokáží vidět i pachovou stopu různých zvířat! Jejich zrak je mnohem dokonalejší než náš lidský.

Potom jsme si povídali o sluchu. Na něj nejvíce spoléhají noční tvorové, například netopýři. Sluch používají k orientaci i k lovu potravy. Jde o takzvanou echolokaci. Silné zvukové signály vysílají kytovci, a to na obrovské vzdálenosti.

U jiných živočichů hraje rozhodující roli čich. Spoléhají se na něj třeba psi. Ale ani psi se nemohou poměřovat s hmyzem, kde jedinci téhož druhu mimořádně silně vnímají tzv. feromony. Základním smyslovým orgánem hmyzu jsou tykadla.

Také hmat je důležitým smyslem. K orientaci ho používají podzemní živočichové, například krtek. Takový krtek hvězdonosý má nos citlivý nejen na pachy, ale především právě na hmat. Je to možná nejcitlivější hmatový orgán, jaký můžeme mezi savci nalézt. 

Nevynechali jsme ani chuť. Vnímání chuti je však nejméně dokonalým smyslem, a tak k tomu nemám co dodat.

Nakonec jsme se zmínili i o vnímání tepla. Tepelné vnímání okolí používají hadi. Díky této schopnosti dokáže had určit přesnou polohu a vzdálenost tepelného zdroje (kořisti) a zaútočit i potmě.

Celou přednášku výborně doplňovalo promítání filmů na interaktivní tabuli. Mohli jsme tak sledovat chování živočichů velmi názorně. Mně osobně nejvíce zaujala orientace krtka. Používal nos podobně jako slepec svou hůl. Působivé byly i úhybné manévry hejna špačků před dravcem. Na srovnání reakce ptáků a lidí jsme si dokonce udělali pokus. Že dopadl pro lidi bídně, asi každý předpokládal. Přednáška se mi moc líbila.

Napsal Tomáš Tran, VI. třída

smysly živočichů