Exkurze 4. tř. do botanické zahrady v Rakovníku 4. 5. 2010

04. 05. 2010

V úterý 4. 5. jsme jeli autobusem na slíbený tajný výlet. Nikdo netušil, kam zavítáme. Paní učitelka nás trošku napálila u bazénu, kdy nám oznámila, že jdeme plavat. Ale my jsme se bouřili, protože nikdo neměl plavky. Po chvilce jsme stáli u cedule BOTANICKÁ ZAHRADA a bylo vše jasné.

Prošli jsme celou zahradu krásně rozkvetlých rostlin. První na řadě byly rostliny hajní, potom mokřadní. Nejdéle jsme stáli u „JEDOVÉ ZAHRÁDKY" a nekonečného lánu barevně i tvarově zajímavých tulipánů. Můžeme říci, že nás z těch barev přecházel zrak. Zajímavý byl také záhon se zahradními bylinkami.

Po chvíli se k nám přidal pan Laňka, který nám řekl mnoho zajímavého a provedl nás zbytkem zahrady. Největším zážitkem pro nás bylo, když se Honza Opat nebál a nechal se cvaknout do prstu od raka. Po něm to vyzkoušela i paní vychovatelka Vodrážková, která nás doprovázela spolu s paní učitelkou Doležalovou.

Krátký, ale přínosný výlet jsme zakončili svačinou v nádherném koutku botanické zahrady. Na další výlety se těší žáci 4. třídy.

(Výběr ze slohových prací žáků 4.třídy)

Exkurze 4. tř. do botanické zahrady v Rakovníku 4. 5. 2010