Oslavy k 50. výročí otevření školy

18. 06. 2016
Padesátiletá dáma je dáma v nejlepších letech, stejně jako budova základní školy v Jesenici. V sobotu této opečovávané dámě, dočkala se totiž několika vylepšení, jako je nová fasáda, školní zahrada či vytápění, přijeli popřát současní i bývalí žáci, pedagogové a přátelé.

Absolventi se nejprve shromáždili na školním hřišti pěkně podle roků dokončení základní školy a pochodem v čele s kryrský-mi mažoretkami celou slavnost zahájili na prostranství před základní školou.

Hosty přivítala ředitelka školy Danuše Vopatová: „Všechny nás škola spojuje, ať už jako žáky, či zaměstnance. Věřím, že všichni na ni máme dobré vzpomínky. Děkuji býva-lým zaměstnancům za to, jaké prostředí nám tady vytvořili. Těm současným za práci, kterou odvádějí."

Starosta Jan Polák vyzval všechny spolužáky, kteří na slavnost přišli, aby společně popřáli škole hodně úspěchů do dalších let  a zavzpomínali. „Škola prošla mnoha změnami, ale v jádru zůstala tou školou, kde jsme společně prožili to nejútlejší mládí," řekl starosta Polák. Po té se na venkovním pódiu rozjel pestrý program. Děti z pěveckého kroužku základní školy pod vedením učitelky Jaroslavy Řehořové zahrály muzikál O dvanácti měsíčkách. Dál například vystoupil flétnový soubor, členové Skupiny historického šermu z Drahšperka nebo kapela The Small People ze ZUŠ Rakovník.

Kdo chtěl, mohl si zavzpomínat pří-mo ve škole a projít několika učebnami, kde byly vystaveny historické fotografie, učebnice, pomůcky, čísla školního časopisu Jeseníček. Otevřena byla také školní zahrada.

Každý absolvent či žák se zvěčnil v pamětní knize hned u vchodu do budovy nebo se podepsal na velký arch papíru na zdi. Ten bude uschován (stejně jako pamětní kniha) pro další generace.

Absolventů se přišlo do školy podívat opravdu hodně. Jak se to podařilo, vysvětlila ředitelka školy Danuše Vopatová: „Protože jsme dávali dohromady sborník, sbírali jsme fotografie a seznamy žáků a vždy jsme jich několik oslovili z každého ročníku. Některé jsme už získali před deseti lety při oslavě čtyřicetin. Oslovení pak dál hledali kontakty na své spolužáky, aby se zde mohli sejít." Školu navštívilo několik opravdu vzácných hostů, například pan učitel Václav Patejdl, který tu dlouhá léta v začátcích školy učil. Dnes žije v Plzni, a přestože je ve vysokém věku, vážil do Jesenice cestu. Učil tu i Václav Zuska a vedl tu kroužek železničního modelářství. Jeho působení připomínala výstava jeho obrazů a modelářská dílna.

Přípravy oslav trvaly po celý rok. Začaly přípravou sborníku a finišovaly v posledních týdnech. Ve sborníku se najdou všichni absolventi této školy, to znamená od roku 1967 až do letošního roku. Jsou tam i jejich fotografie. „Dát vše dohromady dalo hodně práce. Zvláště fotky a seznamy. Některé fotografie máme v kronikách. Průběžně jsme sháněli seznamy žáků. Pátrali jsme i v třídních knihách. Nejnáročnější bylo přiřadit k fotografiím jména žáků," popisovala ředitelka ZŠ Jesenice Danuše Vopatová. Večer oslavy pokračovaly taneční zábavou 
v kulturním domě. Od devatenácti hodin hrála skupina Sekvence Plzeň.

Zdroj: Rakovnický deník, autor: Šárka Hoblíková

Ohlédnutí za výročím školy

Dne 18. června proběhla u základní školy akce k 50. výročí otevření školy.

Velmi nás potěšilo setkání bývalých absolventů, zaměstnanců a občanů Jesenice a okolí, kteří vytvořili příjemnou a přátelskou atmosféru. Velké poděkování patří všem účinkujícím za jejich vystoupení a významný podíl na celkové pohodové náladě. Na setkání se dostavilo i 22 bývalých zaměstnanců školy: z největší dálky, a to ze Severní Moravy, přijela p. uč. M. Šůlová, největší obdiv za svou návštěvu získal p. učitel
V. Patejdl, kterému bude v příštím roce 90 let.

Zaměstnanci školu na akci připravili, počasí se vydařilo, takže nás těší, že se akce líbila – obdrželi jsme písemná i ústní poděkování. I připravená akce ale může ztroskotat, pokud ji nikdo nenavštíví, takže velké poděkování všem, kteří přišli ke škole i na večerní zábavu, kde nám všem skvěle zahrála Sekvence Plzeň.

Škola k tomuto výročí vydala upomínkové předměty a hlavně sborník, v němž jsou seznamy a fota absolventů od roku 1967 do roku 2016. Všechny upomínkové předměty i sborník si stále můžete ve škole zakoupit.

Děkujeme všem za pomoc a podporu a těšíme se na další setkání.

Za zaměstnance ZŠ a MŠ Jesenice Mgr. Danuše Vopatová

Oslavy 50. výročí