Šikovné ruce

08. 03. 2017
Žáci naší základní školy jsou zapojeni do projektu „Šikovné ruce“, který zorganizoval podnik Dřevoobchod v Lubné.

 V rámci tohoto projektu si žáci 8. a 9. třídy naplánovali pod vedením pana učitele Z. Modrého, jaké budou vytvářet výrobky ze dřeva, a následně se zúčastnili exkurze do podniku v Lubné. Dřevoobchodem je provázel pan Ing. Marcel Pergler a na závěr umožnil žákům výběr dřevěného materiálu, který žáci využijí na své výrobky při realizaci projektu „Šikovné ruce“. Moc děkujeme za možnost zapojit se do projektu.

V rámci návštěvy Dřevoobchodu jsme využili možnosti nákupu dřevěného materiálu, neboť máme v plánu vytvořit pro děti ze školní družiny zázemí na školní zahradě. Pořídili jsme materiál na ohrazení pískoviště a další dřevěný materiál na výrobu drobných hraček na venkovní pohybové aktivity dětí.

V následující etapě jsme navázali na dobré zkušenosti, které máme se spoluprací s věznicí v Oráčově. V minulém období nám vyrobili hračky pro děti v mateřské škole, a proto jsme vedení věznice oslovili s prosbou o spolupráci. Příjemné a vstřícné jednání s pracovníky věznice bylo završeno dne 8. března 2017 předáním hraček pro děti. Tento den přijela paní Lenka Končeková, DiS, paní Bc. Kateřina Hůlová a nadporučík
Bc. Jaroslav Honěk, aby školní družině předali kuželky, domino další pomůcky pro děti. Za tuto činnost jim patří naše poděkování, protože dřevěné výrobky určitě najdou ve školní družině své uplatnění, a zároveň jsme rádi, že i ve věznici mají možnost vyrábět věci, které jsou smysluplné a užitečné. Děkujeme všem, kteří zapojili své šikovné ruce, aby se podíleli na této spolupráci. Věříme, že spolupráce bude pokračovat a nadále se rozvíjet.

Pokračování se ostatně projevilo okamžitě, neboť pracovníci Věznice Oráčov pro Jesenici zajistili výrobu ptačích budek, které jsou rozmístěny v okolních lesích.

Za ZŠ a MŠ Jesenice Danuše Vopatová, ŘŠ

článek v Rakovnickém deníku