Ekologicko-sportovní kurz 4. - 8. 9. 2017

04. 09. 2017

PONDĚLÍ

V pondělí 4. září ráno ožila jesenická základka příchodem dětí po letních prázdninách, ale naše šestá třída měla jiný program – EKOLOGICKO-SPORTOVNÍ KURZ na Zvíkovci.

Zavazadla s věcmi jsme nechali v učebně přírodopisu a nás pět cyklistů vyjelo směrem na Oráčov, kde již čekali spolužáci Zbyněk, Tomáš a Toník. Společně jsme pak pokračovali přes Klečetnou a Zavidov na Krakovec.

S hradem Krakovcem se pojí termín „chalůpka“, jak prý své sídlo kdysi nazýval stavitel Jíra z Roztok. To nám při svém povídání potvrdil i kastelán hradu pan Jiří Sobek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a hrad si se zájmem prohlédli. Vždyť se tu natáčel dětský filmový muzikál „Ať žijí duchové“ a jako působivá kulisa posloužil i pro pohádku „Princ a Večernice“.

Z Krakovce jsme pak pokračovali (my kolaři) směrem na Zhoř, Rousínov, Modřejovice, Kostelík až do rekreačního střediska Pohoda-Zvíkovec u řeky Berounky, cíle naší výpravy. Předtím jsme se v Rousínově zastavili u památné lípy s obvodem kmene 5,34 m (měřeno pažemi čtyř z nás) a u kostela z 15. století a na další zastávce jsme si prohlédli věnec z hlemýžďů. Ujeli jsme 36 kilometrů. Ostatní účastníky kurzu přivezl na Zvíkovec autem pan Pavelek.

Pod pečlivým dohledem paní učitelky Valešové, paní učitelky Knappové a pana učitele Knappa jsme se ubytovali v chatkách a těšili se na večeři a následný program. Tím byly různé seznamovací aktivity a také tvorba erbů, při které jsme mohli uplatnit svou fantazii. Než jsme se nadáli, nastal čas večerky a první noc v novém prostředí.

Napsali: Matyáš Finta a Zbyněk Hudček

ÚTERÝ

Budíček v 7 hodin ráno se nemusel někomu zamlouvat, ale nakonec vstal každý rád, protože se těšil na snídani a denní program. Začínalo se dendrologií, což znamená, že jsme určovali různé dřeviny a vyplňovali pracovní listy. Potom se střílelo ze vzduchovky a hrály hry, například přehazovaná, HU-TU-TU-TU nebo frisbee.  

Zajímavá byla také odpolední činnost. Lovili jsme nejrůznější bezobratlé živočichy a pokoušeli se je zařadit. Docela nám při tom vytrávilo.

Po večeři začalo představování erbů, které teď budou označovat jednotlivé chatky. Spolužáci z chatek č. 1 a 2 navíc vedli večerní program. Vymysleli pro nás hru „Hádej, kdo“ a také veselou „schovku“. Všichni se při ní tak rozdováděli, že se nám ani nechtělo po večerce usínat. 

Napsal Radek Pavelek

STŘEDA

Budíček dnes obstarala chatka č. 2. Následovala rozcvička a po ní vydatná snídaně – míchaná vajíčka s krajícem chleba. Pak jsme měli chvíli na to, abychom se připravili na naučnou vycházku ke známé vyhlídce Na Plazích nedaleko osady Kostelík. Cestou lesem jsme si pak povídali, soutěžili a dávali si nápadité poznávačky. Nakonec jsme vystoupali až na vyhlídku. Byl z ní nádherný výhled na řeku Berounku a krajinu kolem ní.

Když jsme se dostatečně pokochali výhledem, vraceli jsme se zpět do střediska a při té příležitosti sbírali dřevo na táborák. Přišli jsme akorát na oběd. Květáková polévka a falešný ptáček s knedlíkem chutnaly znamenitě.

Odpolední program byl velmi očekávaný. Jak by ne, vždyť se chystala plavba na kánoích! Sedm kilometrů po vlnách Berounky, to už je zážitek! Po celou dobu svítilo sluníčko, tedy až do chvíle, kdy už jsme byli téměř zpátky. To nás zastihl náhlý liják, který naštěstí netrval dlouho, a tak nikomu nezkazil náladu.

Po večeři (omáčka s rýží) přišla vhod chvíle volna, kterou záhy vystřídal zábavný slovní fotbal na vyřazování. Hezká tečka za vydařeným dnem.

Napsala Jitka Chalupová

ČTVRTEK

Řekne-li se celodenní výlet do Skryjí, znamená to spoustu kilometrů v nohách, protože jde o výlet pěší.

Naše putování vedlo přes obec Hradiště, kde mají váhu na těžká břemena. Na ni se postavila celá naše třída, co byla na Zvíkovci, a víte, kolik vážila? 850 kilogramů! To je dost, že?

V obci Čistá jsme krátce posvačili a poté již bez zastávky dorazili ke Skryjským jezírkům. Nevěřili byste, jak málo vody tam bylo! Nedalo nám, abychom se nepodívali za vodopád, což obnášelo přecházení po kládách a kamenech. Brali jsme to jako zajímavé dobrodružství.

Na oběd jsme už byli ve Skryjích. Zde jsme poté navštívili muzeum, kterému dal jméno slavný paleontolog Joachim Barrande. Hlavním předmětem jeho sbírek jsou nálezy trilobitů z období prvohor. Zkameněliny trilobitů jsme pak v okolí hledali i my.

Náročný den vyvrcholil ve středisku Pohoda táborákem, návštěvou paní učitelky Břinkové a paní vychovatelky Vodrážkové a bobříkem odvahy, kterého se zúčastnili všichni.

Napsal Matěj Mour

PÁTEK

Pátek byl posledním dnem na Zvíkovci. Měla nás vzbudit chatka č. 4, ale nevzbudila. Skoro všichni spali až do osmi hodin, dokud nás nezalarmoval pan učitel Knapp. Rozcvička se tentokrát nekonala, takže se šlo rovnou na snídani (rohlík s nutelou a čaj).

Ještě než začal dopolední pětiboj, sbalili jsme si věci před odjezdem. Vlastní pětiboj sestával z těchto disciplín: přetahování lanem, hod polenem, házená, skok z místa a štafeta. Byli jsme rozděleni do tří týmů – červeného, modrého a zeleného. Modrý tým nakonec vyhrál. 

Po vyhlášení pětiboje a dalších výsledků jsme naposledy poobědvali a připravili se na cestu domů. Cyklisté jeli na kolech, čtyři lidé autem. Skupinu cyklistů dodatečně opustil Matyáš a také se nechal odvézt domů autem.

Příjemnou zastávkou byla návštěva Uhrovic mlýna u říčky Javornice. Překvapilo nás, že zde chovají velbloudy, poníky a jiná zvířata. Další zastavení jsme si dopřáli v Čisté a v místní prodejně COOP si koupili nanuky. Známými vesnicemi jsme pak šťastně dorazili až do Jesenice. Týden prožitý na Zvíkovci byl úžasný a hodně pro nás znamená.

Napsali: Matěj Mour a Jitka Chalupová

 Poznámka: Texty dětí byly upraveny a doplněny.

 JAK JSME BYLI ÚSPĚŠNÍ

 Zvíkovec.jpg

NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR:

Počasí nám opět přálo, program jsme splnili. Děkuji panu Tůmovi, který zajistil dopravu zavazadel, panu Pavelekovi, který dovezl na kurz Šimona, Jitku a Radka, a panu Pechovi z IC Lesů ČR za přednášku o Lesnickém parku. Velké poděkování patří též majiteli kempu Pohoda Martinovi Veselému za vstřícnost a ochotu při zajišťování chodu kurzu.  

V. Knappová – vedoucí kurzu

Zvíkovec 2017