Exkurze do Geosvěta v Praze – 9. tř. 31. 1. 2011

31. 01. 2011

V poslední lednový den, kdy se žákům rozdává pololetní vysvědčení, se naši deváťáci a někteří osmáci vydali vlakem do našeho hlavního města. Předmětem zájmu nejstarších žáků v hodinách přírodopisu je v letošním školním roce neživá příroda - a právě od toho se odvíjelo zaměření dnešní exkurze.

Nejdříve jsme se pomocí 3D technologie v kině IMAX podívali prostřednictvím Hubbleova teleskopu do vesmíru, kde jsme byli svědky úžasných pohledů do nitra tajemných mlhovin, v nichž se odehrávají děje připomínající vznik naší sluneční soustavy. Doprovázeli jsme posádku lodi při výstupu do vesmírného prostoru, pozorovali její práci na opravě teleskopu a zažili zblízka i okamžiky startu rakety.

Ve druhé části exkurze jsme se odebrali do Geosvěta, soukromé galerie minerálů a zkamenělin. Jednotlivé položky jsou zde řazeny podle místa nálezu, ne podle systému jako v Národním muzeu, a je zde kladen důraz na krásu kamene, což jsme se dozvěděli od našeho průvodce. Ten také ochotně odpovídal na naše zvídavé dotazy.

Krystaly nerostů oplývaly různými velikostmi, barvami i tvary a každý se mohl pokochat jejich krásou. U jedné z vitrín, kde byly vystaveny pouze exponáty kalcitu, si žáci uvědomili, že je velmi těžké nerosty určovat. Jelikož vím, že minerály a horniny patří k méně oblíbeným školním tématům, chtěla jsem jim je takto více přiblížit. Pokud alespoň někoho zaujaly, jsem spokojena a exkurze splnila svůj cíl.

Mgr. Vlastimila Knappová

Exkurze do Geosvěta v Praze – 9. tř. 31. 1. 2011