Přednáška, kyberšikana, 8. tř.

14. 12. 2017
Dne 14. 12. 2017 se žáci osmého ročníku zúčastnili přednášky Policie ČR na téma kyberšikana.

S rozvojem nových technologií se objevil nový druh šikany – kyberšikana. Jejím cílem je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. A právě toto zlé a nepřátelské chování bylo tématem přednášky.

Přednášku vedla paní od policie. Nejprve nám řekla, jak kyberšikana probíhá, o co v ní jde a jaké přináší důsledky. Pro oběť je takové jednání psychicky zničující, neboť se většinou nemůže účinně bránit. Své povídání doplnila krátkým videem, po kterém následovaly různé dotazy, třeba i na střední policejní školu.

Napsaly: Kristýna Janecká a Adéla Švandrlíková

SAM_2852.JPG