Exkurze 6. a 7. tř. do ZOO Praha 28. 3. 2011

28. 03. 2011

Když jsme v osm hodin ráno nastupovali do autobusu, byla většina z nás ještě v polospánku. Tak se na nás podepsal nedělní přechod na letní čas! Během jízdy do Prahy jsme se však postupně probrali a vstřebávali informace, které nám paní učitelka Knappová sdělovala prostřednictvím mikrofonu. Tak jsme se dověděli mnohé zajímavosti o přírodních útvarech, památných stavbách a jiných pozoruhodnostech, které jsme cestou míjeli.

Když jsme dorazili před zoologickou zahradu, rozdala nám paní učitelka vstupenky a připomněla nezbytné zásady bezpečného chování. Než si pro nás přišla průvodkyně (pro šestou třídu si přišel průvodce), stihli jsme si ještě koupit párek v rohlíku. Paní průvodkyně pak naši skupinu provedla od lemurů až ke kočkovitým šelmám. U každého zvířete nám podala zajímavý výklad, například o technice škrcení hadů škrtičů, o rozdílech mezi slonem africkým a indickým, o hmotnostech hrochů apod.

Po dlouhé prohlídce jsme se s paní průvodkyní rozloučili, ale náš program ještě nekončil. Stále zde bylo mnoho zvířat, která jsme dosud nenavštívili. Osobně si myslím, že nejvíce zaujaly kapybary, největší žijící hlodavci. Nakonec jsme se všichni sešli u autobusu. Paní učitelka Valešová měla pro nás připravené otázky, které měly prověřit, co všechno jsme si z exkurze zapamatovali. Protože se nám celý výlet moc líbil, dokázali jsme poměrně správně odpovídat. Pevně věříme, že dnešní exkurze nebude na delší dobu poslední.

Napsala Štěpánka Edlová, VIII. třída

Exkurze 6. a 7. tř. do ZOO Praha 28. 3. 2011