Světový den životního prostředí v prezentacích žáků 6. třídy 6. 6. 2011

06. 06. 2011

Po exkurzi 4P jsme se rozhodli předat naše tajemství dál. K tomuto účelu se přímo nabízel Světový den životního prostředí, který je připomínán vždy 5. června. My, žáci 6. třídy, jsme si pro náš záměr vybrali den hned následující, tedy pondělí 6. června 2011.

Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina vytvořila vlastní prezentaci, například o Naučné stezce Jesenicko, o pověstech z okolních obcí, o bývalé cihelně, cvočkárně či mlékárně v Jesenici.
K předvádění prezentací přicházely nejprve děti z prvního stupně. Pro ty nejmladší byly připraveny méně náročné ukázky s jednoduchými otázkami, starší děti už sledovaly náročnější prezentace a odpovídaly na obtížnější otázky na pracovních listech. Co je kupříkladu BIO výrobek, co znamená pojem „fair trade" apod.

Odpoledne, po vyučování, se přišli podívat na naše prezentace paní učitelky a páni učitelé. Všem se to moc líbilo, stejně jako našim rodičům, babičkám a dědečkům, které jsme též pozvali. Jen ty naše otázky je trošku zaskočily. Ne, že by snad neznali odpovědi, jen se zpočátku ostýchali odpovídat. Ale bylo to fajn a všichni jsme se poučili i pobavili.

Napsala Katka Vanická

Světový den životního prostředí v prezentacích žáků 6. třídy 6. 6. 2011