Houby, houby, houbičky... 20. – 21. 9. 2011

21. 09. 2011

Základní škola a mateřská škola Jesenice uspořádala v základní škole ve dnech 20. – 21. září 2011 výstavu hub. Hlavní organizátorkou této akce byla paní učitelka Mgr. Vlastimila Knappová, která ve spolupráci s dalšími zaměstnanci školy i žáky připravila v učebně přírodopisu nejen výstavu hub, ale i fotografie, naučnou literaturu, obrázky i ochutnávku houbových jídel. Na chodbě pak měli návštěvníci možnost prohlédnout si výtvarné práce dětí mateřské školy i žáků základní školy. Výtvarné práce připravily s dětmi třídní učitelky MŠ a I. stupně ZŠ a se staršími žáky pracovala paní učitelka Mgr. Lenka Valešová, která také na středu 21. 9. připravila výtvarné pracovní dílny, kde žáci z volitelného předmětu Alternativní výtvarná výchova ukazovali mladším spolužákům různé možnosti práce s přírodními materiály.

V úterý byla tato akce připravena hlavně pro veřejnost a nejdůležitějším spoluorganizátorem této akce byl pan Ing. Vladimír Bazika – mykolog, který pomáhal s určováním a tříděním hub. Zaměstnanci, žáci školy a občané z Jesenice a okolí, kteří byli ochotni pomoci, přinesli dostatečné množství hub, a tak se podařilo na výstavu umístit a určit 111 jejich druhů. Zájemci si mohli nejen prohlédnout vystavené exponáty, ale i požádat o odbornou radu pana Ing. Vladimíra Baziku, který se ochotně celé odpoledne věnoval všem, kteří přišli tuto akci podpořit.

Vedení Základní školy a mateřské školy Jesenice touto cestou ještě jednou posílá velké poděkování panu Ing. Vladimíru Bazikovi i všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat. Na výstavě bylo kromě žáků školy asi 150 obyvatel Jesenice i okolí, a to včetně pana starosty Ing. Jiřího Svobody, CSc., a členů městské rady.

Kdo se přišel podívat, ten nelitoval a organizátoři se těší nejen na další ročník této akce, ale hlavně na spolupráci s panem Ing. Vladimírem Bazikou, která byla pro Základní školu a mateřskou školu Jesenice velkým přínosem.

Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy

Výstava hub ve škole 20. - 21. 9. 2011