Hubertský den 6. 10. 2011

06. 10. 2011

I v letošním školním roce se zúčastnila naše škola Hubertského dne, který pro nás každoročně připravují pracovníci Lesů ČR.

Žáci plnili na deseti stanovištích v okolí zámečku různé úkoly - např. poznávali hlasy zvěře, určovali stromy a různé živočichy, podle hmatu zjišťovali, co je obsahem sáčků, překonávali lanové překážky... Za splněné úkoly a odevzdanou startovní kartičku si žáci mohli vybrat věcnou odměnu a získali buřta, který si opekli u ohně. V zámečku pak děti zhlédly výstavku lesních přírodnin a zájemci se svezli na koních. Cestu ze školy na Hubert jim zpříjemnilo 50 soutěžních otázek rozdělených do dvou kategorií. Otázky se týkaly lesa a jejich autorem byl Vašek Hron ze 7. třídy. Většina dětí kromě plnění úkolů také sbírala kaštany pro zvěř.

Poděkování patří nejen již zmíněnému Vaškovi, ale i pomocníkům z 9. třídy, kteří pomáhali na stanovištích na Hubertě. Největší poděkování si však zaslouží Lesy ČR za zorganizování celé akce. K pohodové atmosféře celého dne také přispělo krásné slunné počasí.

Mgr. Vlastimila Knappová

23. 9. Hubertský den - přírodovědná soutěž na téma les

3. třída

1. místo: Matyáš Devera, Milan Šika, Tomáš Horvát
2. místo: David Halámek, Daniel Krejčí
3. místo: Veronika Doležalová, Anna Chválová, Aneta Moučková

4. třída

1. místo: Eliška Kvíderová, Tereza Kvíderová
2. místo: Stanislav Čermák, Petr Jaroš, Pavel Sunkovský
3. místo: Michal Bešík, Petr Koníř, Josef Kougl, Tomáš Vašmucius

5. třída

1. místo: Eliška Stupková, Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová, Klára Švidroňová
2. místo: Eliška Gorolová, Markéta Kinštová, Gabriela Svašková
3. místo: Adéla Hronová, Štěpánka Kouglová, Pavla Petrániová

6. třída

1. místo: Milan Ondič, Jan Sejpka
2. místo: Anežka Čížková, Lucie Wünschová
3. místo: Roman Jaroš, Tomáš Uher

7. – 9. třída

1. místo: Šárka Hudčeková, Barbora Komárková – 7. tř.
2. místo: Zdeněk Cink, Jiří Čech, Michal Jungman, Lenka Fišerová – 8. tř., Adéla Krejčová, Petra Sunkovská – 7. tř.
3. místo: Patrik Přikryl, Tomáš Vyleta, Michal Žebrakovský, Eliška Blahová,
Michaela Sajfridová – 8. tř.

Hubertský den 6. 10. 2011