Soustředění železničních modelářů

01. 12. 2018
V sobotu 1. prosince se zástupci jesenického klubu železničních modelářů zúčastnili krajského soustředění v Karlových Varech. Vybráni jsme byli i my – Jirka Klementovič a Jakub Hlaváček z 5. třídy.

Vyjeli jsme z Jesenice v 715 autem s vedoucím kroužku Danem Skálou. Akce se konala v Domě dětí a mládeže pod záštitou ŽMK Karlovy Vary. Tady jsme si vybalili všechny potřebné věci, prohlédli si interiér a v 900 začali stavět modely železničních domečků. Volilo se mezi závorářským stanovištěm, stavědlem nebo nádražními záchodky. Jednalo se o laserem řezané stavebnice z kartonu. Byla to zajímavá práce, která nás všechny bavila, neboť stavbičky bylo potřeba nejen dořezat skalpelem a slepit, ale posléze i nabarvit a vsadit okna ze speciální slídy, což není zrovna jednoduchý úkol. Během dne jsme se stihli patřičně posilnit obědem i svačinou a porozhlédnout se po klubovně místních modelářů. Ke konci soustředění se domečky přenesly do prezentační místnosti, kde se vyfotily a poté hodnotily. Nejhezčí tři modely získaly věcnou cenu a mezi oceněnými kluby nechyběl ani ten náš.

Z akce jsme se vraceli až v 1800 hodin. Svůj domeček jsme si vezli s sebou jako upomínku povedeného dne. Vážně jsme si to moc užili.

Napsali Jiří Klementovič a Jakub Hlaváček