Přírodovědná exkurze 2. a 4.A: Čabárna 19. 10. 2011

19. 10. 2011

Ve středu 19.10. 2011 se vypravily třídy 2. a 4.B do Kladna na přírodovědnou exkurzi. Už od rána pršelo, ale nás to neodradilo. Nastoupili jsme do autobusu a těšili se na nové zážitky. Za hodinku jsme stavěli u záchranné stanice Čabárna a čekala nás krátká cesta do kopečka. Nový areál se nám moc líbil. Vlídně nás přivítali a usadili do skupin ve velké učebně. Měli jsme objednaný program „Proměny lesa", který měl být částečně uvnitř a venku. Kvůli neustávajícímu dešti upravili program tak, abychom mohli být v teple a suchu.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o lese, stromech a živočiších. Určovali jsme stromy podle znaků a třídili je do různých typů lesa. Všechny skupiny obstály bez chybičky a byli jsme za tento výkon náležitě pochváleni.

Druhou hodinu jsme pracovali s interaktivní tabulí. Dalším programem bylo dotváření příběhu o sovách, které bydlely v dutině stromu a dřevorubec strom pokácel. Naše příběhy většinou skončily dobře.

Ke konci jsme volili miss lesa z několika vycpaných zvířátek a vyhrál to malý třídenní srneček.

Venku jsme všichni zalezli do indiánského stanu týpí. A také se hromadně vyfotili. Na závěr jsme prošli záchrannou stanici živočichů, kde byly většinou sovy a jejich ohrožené druhy (puštík). Odchovávají zde mladé a vypouštějí je do přírody.

Pršet přestalo, až když jsme nastupovali do autobusu. Cesta rychle ubíhala a ve 14hod. jsme byli u školy. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další.

Společnými silami napsali žáci druhé třídy.

Přírodovědná exkurze 2. a 4.A: Čabárna 19. 10. 2011