Dopravní hřiště Rakovník, 4. tř.

09. 10. 2019
Zopakovat si občas zásady BESIP (zkratka pro bezpečnost silničního provozu) je důležité. Naše čtvrtá třída s paní učitelkou Mrázovou a paní Kovářovou proto jela ve středu 9. října na dopravní hřiště do Rakovníka.

Nejprve nám v učebně vysvětlili, jak máme správně jezdit na kole i jak se chovat jako chodci. Také jsme si zopakovali dopravní značky a připomněli si nezbytné vybavení cyklistů. Pak se šlo na dopravní hřiště. Půjčili nám zde kola (přilby jsme měli své) a mohlo se jezdit. Každý si uvědomil, že se pravidla na silnici musí dodržovat.
 
Než nám jel zpáteční autobus, zašli jsme ještě na dětské hřiště. Atrakcí tam byla velká dřevěná loď. Nakonec jsme se vrátili zpět do Jesenice a do školy.
 
Napsala Laura Zelenková