Ekologicko-sportovní kurz, 6. tř., 2021

10. 09. 2021

Začátek nového školního roku bývá pro žáky šesté třídy specifický tím, že se zúčastní týdenního ekologicko-sportovního kurzu. V něm se nejen blíže seznámí s metodami práce na druhém stupni školy, ale společnými aktivitami upevní i svůj třídní kolektiv. Jak tento kurz šesťáci prožívali, si můžeme přečíst v následujících příspěvcích

PONDĚLÍ 6. 9. 2021

Naše týdenní dobrodružství začalo v pondělí 6. září odjezdem od základní školy. Vyjeli jsme na kolech v devět hodin s vědomím, že nás v první fázi čeká dlouhá cesta na Krakovec. Naštěstí jsme v Zavidově udělali zastávku na občerstvení (nákup nanuků) a krátký odpočinek. Pak se pokračovalo až k hradu Krakovci, kde se před časem natáčel dětský filmový muzikál „Ať žijí duchové“ a také pohádka „Princ a Večernice“.

Krakoveckou Chalůpku, jak je hrad někdy nazýván, navštívily v rámci kurzu všechny třídy před námi. A určitě si každý stejně jako my říkal, jak asi hrad vypadal ve své původní kráse a kolik příběhů je s ním spojeno.

Po prohlídce Chalůpky vedla naše další cesta v sedlech kol až do Zvíkovce. Do kempu Pohoda jsme dorazili asi ve tři hodiny odpoledne. Bylo třeba se ubytovat a seznámit se se všemi náležitostmi. Než jsme šli na večeři (holandský řízek s bramborovou kaší), stihli jsme se ještě vykoupat.

Večer se nesl ve znamení sportu. Hráli jsme přehazovanou a bingo a hodně jsme se u toho bavili. Ani jsme nechtěli věřit tomu, že už se blíží večerka. V deset hodin kemp ztichl, protože toho pohybu bylo hned první den až až.

Napsali Vojta Gasper a Honza Bouda

ÚTERÝ 7. 9.

Úterní služba připadla na mě (Adam) a Lukáše, a tak stručně napíšu, co všechno jsme dnes dělali.

Hned po snídani začalo přírodovědné bádání. Pod lupou jsme zkoumali stavbu rostlin a poznávali stromy. Bylo to zajímavé, ale více nás bavila následná střelba ze vzduchovky, tedy aspoň kluky.

K přírodovědě jsme se vrátili po obědě a poledním klidu. Na programu bylo lovení vodních živočichů, povídání si o nich a také ekologické úvahy. Na to vše pak večer navázala přednáška pana lesníka.

Závěrečnou tečku za dnem udělala první chatka, která si pro nás připravila hru „Tichá pošta.“ Pak se šlo spát.

Napsal Adam Černohlávek

STŘEDA 8. 9.   

Také středa začala rozcvičkou, ranní hygienou, úklidem chatek a snídaní (párek s chlebem, hořčice a kečup). Každý se už těšil na loďky, protože ty byly dnes v plánu.

Nejprve pro nás přijel svoz, který nás dopravil na místo, kam nám po chvíli přivezli loďky. Oblékli jsme si vesty, chopili se pádel a poučeni o bezpečnosti vyrazili po proudu řeky Berounky směrem ke Zvíkovci. Každý si to užíval a byla u toho i legrace.

Po návratu do kempu jsme se vykoupali, nasvačili a pak se šli podívat na rozhlednu. Šlo o nádhernou vyhlídku na delší dřevěné plošině, která se jmenuje (ta vyhlídka) Na Plazích. Cestou tam i zpět jsme poznávali různé houby a rostliny.

Ve zbytku dne jsme hráli hry a sportovali až do večerky.

Napsala Laura Zelenková

ČTVRTEK 9. 9.

„Kolům zdar!“ – tak znělo naše čtvrteční heslo. Vydali jsme se totiž na cyklistický výlet ke Skryjským jezírkům v CHKO Křivoklátsko. Protože to byla vyjížďka na několik hodin, vezli jsme si obědy v podobě svačin s sebou.

Cestou se celá naše skupina zastavila u velké váhy, aby se zvážila. Všichni dohromady jsme docílili hmotnosti 730 kilogramů. Pak už se jelo bez přerušení až ke Skryjským jezírkům. Je to moc hezké místo, které jsme si prohlédli a kde si někteří neodpustili procházku ve vodě. Zdrželi bychom se zde déle, ale pan učitel Knapp nás nabádal, že musíme pokračovat dál – do Skryjí.

V této známé obci jsme si nejprve dopřáli hranolky s tatarskou omáčkou a pak se šli podívat do neméně známého muzea nesoucího jméno francouzského paleontologa Joachima Barranda. V muzeu je vystaveno mnoho zkamenělin z okolí Skryjí, zejména trilobitů. Jednoho jsme si na památku vyfotili. Kdo však chtěl, mohl si vlastního trilobita najít na nedalekých vykopávkách.

Po návštěvě Skryjí nás čekala zpáteční cesta do kempu. Zvládli jsme ji úspěšně, stejně jako celý dnešní den.

Napsal Matěj Kadeřábek

PÁTEK 10. 9.

Páteční snídaně byla skvělá! Paní Martinka nám donesla palačinky, po kterých se jen zaprášilo. To se potom sportovalo! Ještě před odjezdem ze Zvíkovce jsme rozehráli dopolední turnaj, který zahrnoval hod polenem, skok z místa, přeskoky švihadla, přetahování lanem, běžeckou štafetu a přehazovanou. Zelený tým nakonec vyhrál nad týmem červeným, ale o to až tolik nešlo. Předávaly se diplomy a ceny a bylo znát, že něco velkého pomalu končí.

Posledním obědem byl španělský ptáček s rýží, vývar a jahodový džus. Brzy nato přijela Davidova maminka, aby nám odvezla naše kufry a zavazadla. My jsme se rozloučili s paní servírkou Martinkou a kuchařkou Alenkou a v sedlech kol vyrazili k domovu. Ke škole jsme přijeli kolem 17. hodiny. Rodiče už na nás čekali a jistě byli pyšní na to, jak jsme kurz dobře zvládli. Děkujeme proto paní učitelce Vyletové, paní učitelce Knappové a panu učiteli Knappovi, kteří se o nás celou dobu vzorně starali.

Napsala Laura Zelenková

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ KURZU

Počasí nám opět velmi přálo, program jsme splnili. Děkuji mamince Davida za zajištění dopravy zavazadel na kurz a zpátky. Poděkování patří též panu Miroslavu Pechovi z IC Lesů ČR Křivoklát za zajímavou přednášku o lese a myslivosti.

Velké poděkování náleží rovněž majiteli kempu Pohoda panu Martinovi Veselému za vstřícnost a ochotu při zajišťování chodu kurzu, paní Aleně za kuchařské umění, majitelům firmy Pe-Pa, kteří nám za výhodných podmínek zapůjčili kánoe, a krakovecké průvodkyni za zajímavé povídání o hradu. Díky patří též tatínkovi Radka, který s námi absolvoval zpáteční cestu na kole do Jesenice.

Nejpořádnější byla děvčata. Ve vědomostních testících si nejlépe vedli Laura Zelenková, Honza Bouda a Vojta Gasper. Nejlepším střelcem se stal Matěj Kadeřábek.

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným. Poprvé v historii kurzu jsme jeli všichni na kole a celkem jsme zdolali téměř 100 km, a to v nelehkém terénu. Kurz probíhal v přátelské atmosféře. Děti byly ukázněné a do všech aktivit se se zájmem zapojovaly.

Mgr. Vlastimila Knappová