Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích

27. 09. 2021

Na pondělí 27. září byl pro žáky naplánován projektový den zaměřený na přírodní a kulturní památky Jesenicka. Žáci 2. stupně si mohli vybrat z několika tras – buď pro cyklisty nebo pro pěší. Naše skupina měla za cíl nedaleké město Kralovice, které je přirozeným centrem severního Plzeňska.

Kralovice jsou poprvé písemně zmiňovány jako ves s tvrzí r. 1183, kdy byly darovány knížetem Bedřichem plaskému cisterciáckému klášteru. Rozkvět nastal v 16. století, kdy město získal bavorský rod Gryspeků z Gryspachu (1531 – 1623). Na žádost Floriána Gryspeka (1509 – 1588) pak r. 1547 povýšil habsburský panovník Ferdinand I. Kralovice na město. Po bitvě na Bílé hoře (1623) bylo město i panství Gryspekům odňato a vráceno plaskému klášteru. V letech 1850 – 1949, kdy Kralovice byly sídlem okresu, nastal jejich společenský, stavební i ekonomický vzestup.
Od r. 2003 jsou obcí s rozšířenou působností se správním obvodem pro 4 další města a 39 obcí, vzájemně propojenými pravidelnou autobusovou dopravou.
Město je vedle městského úřadu sídlem dalších státních a správních institucí, najdeme zde i banky, pojišťovny, lékárny a další služby.
   Nejdříve jsme se seznámili s nejvýznamnějšími budovami ve městě, včetně staré radnice, zastavili jsme se také u pomníku padlým v 1. světové válce, který je umístěn ve středu obce.
   Poté jsme se přesunuli k hlavnímu cíli naší výpravy – vzácnému kostelu sv. Petra a Pavla, nacházejícímu se na náměstí Floriána Gryspeka.
Jednolodní farní kostel, zmiňovaný již v r. 1250, byl v letech 1575 – 1581 renesančně upraven podle návrhů Bonifáce Wolmuta, jenž projektoval mimo jiné řadu staveb pro Ferdinanda I. na Pražském hradě. Pod jižní kaplí byla z popudu Floriána Gryspeka, významného úředníka na dvoře habsburských vládců, zřízena rodinná hrobka, ve které dodnes odpočívají v prosklených rakvích členové rozvětvené rodiny Gryspeků. Zachovalost ostatků těl, která je raritou, jim vysloužila označení kralovické mumie. V kapli je renesanční epitaf Gryspeků z r. 1593.
Hlavní oltář je barokní z 2. pol. 17. st. se sochami světců Petra, Pavla, Ondřeje a se zasklenou skříní se sousoším Zvěstování Panny Marie z nedaleké Mariánské Týnice.
Na kruchtě jsou umístěny barokní varhany z r. 1689, které jsou dodnes funkční.
   Kostelem nás provedl místní průvodce, jenž nás nejen seznámil s historií stavby a rodu Gryspeků, ale také nás upozornil na specifika této výjimečné památky. Pomyslným vrcholem prohlídky byla návštěva gryspekovské hrobky. Škoda, že jsme si nemohli mumie prohlédnout zblízka! V kryptě je nutné udržovat stálou teplotu a vlhkost, proto je možné zhlédnutí rakví s mrtvými těly jen přes sklo. Ale i tak jsme byli rádi, že tuto turistickou atrakci vidíme na vlastní oči!
   Po krátkém rozchodu na nákup občerstvení jsme se kolem 11 hodin plni zážitků vrátili zpět do Jesenice. Po návratu do školy jsme dojmy z výletu zpracovali ve formě plakátu.
   Ke zdárnému průběhu akce přispělo bezproblémové chování všech účastníků i počasí bez deště.
   Na závěr bych ráda poděkovala p. Janě Trpákové za pomoc v průběhu výletu.

                                                                                                                                                             Mgr. Petra Hrůzová