72 hodin pro přírodu

18. 10. 2021

V letošním roce se zapojili do celorepublikové akce čtvrťáci. V pátek 15. 10. jsme ve spolupráci s panem školníkem vyvěsili v okolí školy 2 ptačí budky a vyčistili ty, které jsou umístěné na školní zahradě. Také jsme uklidili prostor kolem dětského hřiště. Myslím, že se akce zdařila.