Den stromů

01. 01. 1970

I letos se naše škola připojila k oslavám Dne stromů. Každoročně se zúčastňujeme soutěže
v botanické zahradě v Rakovníku, letošním tématem byla „Paměť stromů". Soutěž prověřila soutěžící nejen v poznávačce dřevin, ale i v teoretických znalostech o významných stromech
v regionu. Žáci naší školy se umístili na předních místech ve třech kategoriích. Nejlepšího výsledku dosáhl žák 8. třídy Vašek Hron, který v kategorii 8. – 9. třída obsadil 1. místo s absolutně nejvyšším bodovým ziskem soutěže – 25 bodů. (Ví-těz kategorie středoškoláků získal 20,5 bodu).

V hodinách přírodopisu se věnovali tématu páťáci a sedmáci. Na dendrologické stezce v okolí školy plnili zadané úkoly – vyplňovali pracovní listy.

V hodinách předmětu Člověk a svět práce se osmáci a sedmáci zabývali podzimní údržbou dřevin. Kromě toho jsme vysadili 3 keře Weigelie a jeden stromek – kaštanovník setý (jedlý kaštan). Většina dětí se těchto aktivit zúčastnila ráda a věřím, že byly pro ně přínosem.

Mgr. V. Knappová