Křivoklátská sovička

28. 04. 2022

 

Křivoklátská sovička je přírodovědná soutěž, která se regionálně zaměřuje na Křivoklátsko a jejímž pořadatelem jsou Lesy ČR. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 28. dubna, kdy se této soutěže zúčastnila tři čtyřčlenná družstva z naší školy.

Mladší družstvo tvořili: Sofie Worofková, Matyáš Popek, Tomáš Kačír a Jana Klementovičová. Ve starší kategorii soutěžila dvě družstva – sedmáci: Míša Burstová, Míša Narovcová, Marek Měchura a Honza Černohlávek a družstvo smíšené: Jeník Trpák, Jirka Klementovič, Vojta Gasper a Matěj Kadeřábek.

Tradiční cestou po železnici jsme dorazili do Křivoklátu pod vedením paní učitelky Knappové a pana učitele Pecky. Pořadatelé nás hezky přivítali a poté nám rozdali kartičky s časem startu. Každé družstvo mělo za úkol projít v areálu lesního hřiště trasu dlouhou 2 – 3 km s osmi stanovišti zaměřenými na téma „JAK VZNIKL STROM“. Jako vždy to bylo velmi zajímavé a poučné.

Po skončení soutěže byl pro všechny přítomné připraven pestrý doprovodný program (střelba ze vzduchovky, poznávání ptačích vajec, tvorba zahrady, výroba ptáčka), během kterého se čekalo na spočítání výsledků. Mohli jsme si při tom opéci i buřty na ohni. Nakonec došlo k vyhlášení prvních třech míst. I když se nikdo z naší školy v první trojici neumístil, soutěž jsme si moc užili. Nejlepší z našich bylo smíšené družstvo starších, které se umístilo na 6. místě (18 družstev). Už se těšíme na příští ročník!

Napsali Jirka a Jana Klementovičovi, text doplnila Mgr. Vlastimila Knappová