Dětský den

27. 05. 2022

Po dvouleté přestávce, způsobené covidem, se v areálu Domova mládeže SŠ a ZŠ Jesenice uskutečnil již posedmnácté tradiční Den dětí a Integrovaného záchranného systému.

Tuto úvodní větu jsme si vypůjčili z článku, který pro Rakovnický deník napsala redaktorka Lenka Rodová – viz https://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/detsky-den-jesenice.html
ČLÁNEK DÁLE POKRAČUJE:  
Děti při vstupu do areálu obdržely kartičky, na které dostávaly na stanovištích razítka. Zde plnily různé úkoly, například hod na cíl, skákání v pytli, lovení rybiček, střílení na branku či běh po kamenech. Po úspěšném absolvování všech stanovišť a vyplnění celé kartičky na každého čekala zasloužená odměna.
Kromě soutěžení děti zhlédly i práci hasičů, show Vladimíra Špáni a také si mohly vyzkoušet pod odborným dohledem zdravotníků ošetření lehkých zranění či střílení ze vzduchovky. Zájemci též mohli ochutnat cukrářské výrobky místních žáků a opéct si špekáčky. Celé dopoledne zněla areálem hudba, takže nechyběl ani tanec.
„Ráda bych poděkovala zaměstnancům a žákům školy za zdařilé uspořádání dne, dále všem sponzorům za finanční a materiální podporu. Největší odměnou pro všechny byl jistě smích a rozzářené oči dětí, které areál navštívily“, pronesla na závěr ředitelka školy Hana Vanická.
Organizace akce se účastnili i žáci v podobě pohádkových bytostí na jednotlivých stanovištích.
 
DĚTSKÝ DEN V SŠ a ZŠ JESENICE POHLEDEM KAROLÍNY BLAHOVÉ
V pátek 27. května se žáci prvního stupně zúčastnili Dětského dne, který nejen pro ně připravila Střední škola a Základní škola Jesenice. Nechyběla u toho ani naše pátá třída.
Program byl velmi zábavný a pestrý. Poslechli jsme si pěvecké vystoupení sboru a poté se zapojili do různých soutěží. Chodilo se od úkolu k úkolu a sbírala se za to razítka. Kdo získal všechna, mohl si jít pro odměnu v podobě balíčků se sladkostmi a ovocem. Byla tu i možnost nechat si namalovat zvířátko na obličej a také si něco vyrobit u rukodělného stánku. A nemohu nezmínit ani představení jesenických hasičů.
Myslím, že to byl vydařený den a těším se na další podobné akce.
Napsala Karolína Blahová, 5. třída