Protidrogový vlak, 8. tř.

27. 05. 2022

Prohlídka Protidrogového vlaku přinutí k zamyšlení každého návštěvníka.

Zejména pro dospívající je zprostředkovaný vhled do pochmurné reality uživatelů alkoholu a drog velkým varováním. Zneužívání návykových látek má na lidský organismus drastický dopad a cesta k návratu do normálního života je obtížná.
To vše si dobře uvědomili i žáci 8. třídy, kteří v doprovodu paní učitelky Knappové a paní učitelky Valešové navštívili Protidrogový vlak v pátek 27. května. Vagóny, z nichž je vlaková souprava složená, jsou upraveny na interaktivní místnosti s možnostmi promítání. Návštěvníci jsou tak názorně vtaženi do osudů lidí, kteří kvůli drogám sklouzli na šikmou plochu. Jak osmáci sami přiznali, vydá takto názorná exkurze za mnoho slov. Návykovým látkám říkají rozhodné NE!