Přednáška o mláďatech 13. 6. 2013

13. 06. 2013

Ve čtvrtek 13. června se všechny třídy naší školy zúčastnily naučného povídání o mláďatech různých živočichů, doplněného promítáním filmových dokumentů. Vzdělávací pořad zprostředkovala dvojice ochránců přírody z občanského sdružení Penthea (původně Merlin), která si úlohy rozdělila následovně: paní nám vyprávěla, pán promítal a ukazoval živá mláďata. Třídy se shromažďovaly v učebně výtvarné výchovy ve skupinách: druhou vyučovací hodinu mateřská škola, 1. až 3. třída, třetí vyučovací hodinu 4. až 6. třída a čtvrtou vyučovací hodinu 7. až 9. třída.

Vyprávění bylo velmi poutavé a poučné. Běžně se neví, jak se takový pavouk cedivka obětavě stará o malé pavoučky. Dokonce tak obětavě, že samička nakrmí své potomky vlastním tělem. Sameček s tím nic neudělá, protože ho samička předtím snědla. Anebo rybka zvaná mořský koník. Malé koníky rodí sameček, když přijme od samičky až 200 vajíček. O malé žabce pralesničce jsme se zase dozvěděli, že patří k nejjedovatějším tvorům na Zemi. Těch zajímavostí, které jsme vyslechli, však bylo mnohem víc. Samozřejmě jsme si mohli prohlédnout i živá mláďata, například měsíc starého výra, puštíka, morče nebo želvu.

Myslím si, že se přírodovědný program musel každému líbit. Byl skvělým doplněním poznatků
z přírodopisu, a tak jen doufáme, že dvojice ochránců zvířat naši školu zase někdy navštíví.

Napsala Ivana Horvátová, VIII. třída

Přednáška o mláďatech 13. 6. 2013