Škola v pohybu, 1., 2. tř.

02. 02. 2023

Naše škola využila nabídky Fotbalové asociace České republiky, která v rámci projektu Škola v pohybu organizuje návštěvy trenérů na školách.

Jeden z trenérů zrealizoval pro naše žáky prvního stupně dvě vyučovací hodiny tělesné výchovy, které byly zaměřeny na všeobecnou pohybovou průpravu mladších žáků. Důraz byl kladen na zapojení všech žáků. Naši učitelé se tak seznámili se spoustou nových nápadů, které určitě využijí ve svých hodinách tělesné výchovy.

Do další hodiny projektu Škola v pohybu se zapojily i děti z mateřské školy. Všechny děti přistoupily k aktivitě s nadšením a využívaly spousty pomůcek. Hry se všem velice líbily.

Mgr. Jana Doležalová