Výlet 3.A a školní družiny – Halter Valley

21. 06. 2011

Halter Valley nedaleko Dnešice u Přeštic je areál vybudovaný ve stylu města z dob osidlování amerického západu. Proto také celý program a vše ostatní je věnováno tomuto stylu a na každého návštěvníka zde dýchne kouzlo a romantika "Divokého západu". Kromě stylových staveb a prostředí s kovboji, šerifem, lupiči, indiány, tanečnicemi a divokými koňmi si může každý vyzkoušet celou řadu aktivit a dovedností, které patřily ke každodennímu životu lidí v americkém pohraničí.

Na konci školního roku vyjela školní družina do westernového městečka Dnešice u Plzně. Halter Walley je areál, který je budován ve stylu města z dob osidlování amerického západu. Proto také celý program a vše ostatní je věnováno tomuto stylu a na každého návštěvníka dýchne kouzlo a romantika " Divokého západu ".

Kromě stylových staveb a prostředí s kovboji, šerifem, lupiči, indiány, tanečnicemi a divokými koňmi si každý žák mohl vyzkoušet celou řadu aktivit a dovedností, které patřily ke každodennímu životu lidí v americkém pohraničí.

Během celého dne se žáci vypravili soutěžní stezkou " Za poznáním divokého západu ". Viděli, jak vypadalo město. V malém muzeu si prohlédli výstavu dobových předmětů, navštívili vězení a šerifa i stylový obchod s indiánskými a kovbojskými suvenýry nebo občerstvení s různými dobrotami.

Pro žáky byly připraveny:
– ukázky starého kovbojského umění s lasem (každý si mohl vyzkoušet podle svých možností)
– ukázky práce honáků s bičem
– scénku ze života pistolníků-jezdecké umění a ovládání koně

V indiánském táboře žáci viděli:
– obydlí prérijních indiánů
– tradiční a moderní indiánské tance
– jak se rozdělává oheň tradičním způsobem

Žáci si mohli vyzkoušet:
– různé indiánské a kovbojské hry
– zatančit si s indiány
– nechat se pomalovat válečnými barvami
– vyrobit si indiánskou čelenku

Na závěr bylo připraveno opékání buřtů a vyhodnocení soutěže " Za poznáním divokého západu". Tři dvojice z našich žáků byly vylosovány a odměněny. Všem se výlet moc líbil.

Z. Janíčková

Výlet 3.A a školní družiny – Halter Valley 21. 6. 2011