Přehled článků

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert byl připravován již během podzimu, kdy paní učitelka Jana Doležalová oslovila žáky, o nichž věděla, že na něco hrají, a následně pak jejich vyučující.

Mikulášská show 2018

Mikulášská show pro děti i dospělé pořádaná Kulturní komisí při MěÚ Jesenice svedla všechny příznivce čertovského diskotačení do jesenického kulturního domu v pátek 7. prosince.

Mikuláš

Čertí škola již neodmyslitelně patří k datu 5. 12. Na hezkou tradici navázala letos naše 9. třída.

Divadelní představení, Městské divadlo Kladno

Počátkem října měla v Městském divadle Kladno premiéru hra „Babička“, nastudovaná podle známé knihy spisovatelky Boženy Němcové.

Hudba v myšlenkách Masarykových

U příležitosti 100. výročí vzniku republiky se žáci 7. – 9. třídy naší školy zúčastnili ve středu 31. října uměleckého vystoupení Hudba v myšlenkách Masarykových v podání akordeonistky Jitky Baštové a loutnisty Jindřicha Macka.

Divadlo Karavana, 1. - 6. tř.

Když nám paní učitelka Procházková řekla, že k nám do školy přijede divadlo Karavana, moc jsme se všichni těšili.

Divadlo Řimbaba

VESMÍRNÁ GALAXIE

Kino, Esa z pralesa

Jít v době vyučování do kina? Kdo by nechtěl! A když jde do kina rovnou celý první stupeň, to je teprve něco.

Divaldlo Karavana opět v Jesenici

Divadlo Karavana je zábavné divadlo pro děti. Proto jsme se všichni zaradovali, když ve středu 7. února 2018 přijelo k nám do Jesenice.