Přehled článků

lesní pedagogika: 3. a 5. tř.

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 navštívily naši školu Anička a Káťa z Centra lesní pedagogiky a připravily pro 3. a 5. třídu velice zajímavý program zaměřený na poznávání zvířat a stromů.

přednáška o sovách

Představovat sdružení PENTHEA žákům naší školy by bylo pověstným nošením dříví do lesa. Každoročně se setkáváme s jeho odborníky, kteří k nám přijíždějí s populárně naučnými přírodovědnými programy s praktickými ukázkami. Stejně tomu bylo i ve čtvrtek 28. ledna, kdy si pro nás připravili velice zajímavý program o sovách.

Den bez aut 2015

Již tradičně jsme se zapojili do akce Den bez aut. Letošní téma bylo: Zajímavosti v našem okolí.

Ekologicko-sportovní kurz 7. - 11. 9. 2015

Se začátkem nového školního roku přišel i týden ekologicko-sportovního kurzu, který je každoročně pořádán pro žáky šestého ročníku.