Kalendář akcí

Dopravní hřiště Rakovník, 3. - 4. tř.

07:30 17. 4. - 11:30 | Lokalita:

Den zdraví pro II. stupeň

23. 6. - | Lokalita:

Projekt Voda: 4. tř.

15. 6. - | Lokalita:

projektový den Poznáváme Jesenici: 5., 6. tř.

19. 4. - | Lokalita:

projektový den Poznáváme Jesenici: 5., 6. tř.

18. 4. - | Lokalita:

Indiánská stezka

28. 6. - | Lokalita:

Den zdraví pro II. stupeň

24. 6. - | Lokalita:

Čertí škola 1. - 5. tř.

4. 12. - | Lokalita:

7. tř.: Den s lesy ČR

23. 6. - | Lokalita: