Kontaktní údaje

Adresa: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník
  Školní 323
  270 33 Jesenice
  e-mail: reditel@zsjesenice.cz
  ID datové schránky: idf27wy
Zřizovatel: město Jesenice, jesenice-ra.cz
Pověřenec: Zuzana Krausová, zuzana.krausova@sms-sluzby.cz, tel.: 604 679 889
IČO: 63804395
Telefon: 724 926 290 - ředitel školy - Mgr. Petr Koníř, reditel@zsjesenice.cz
  313 599 286 - zástupce ředitele - Mgr. Lenka Valešová, valesova@zsjesenice.cz
  313 599 286 - ekonomka - Bc. Miluše Koudelková, koudelkova@zsjesenice.cz
  602 442 758 - školní jídelna - vedoucí p. Pavel Már, jidelna@zsjesenice.cz
  606 259 710 - školní družina - vedoucí p. Radka Vodrážková, vodrazkova@zsjesenice.cz
  602 442 759 - mateřská škola - p. Jitka Chvojková, DiS. chvojkova@zsjesenice.cz