Práce žáků pod vedením p. uč. Vodrážkové

21. 6. 2012 Malování na asfalt – 1. a 2. tř.