Školní rok 2017/2018

08-09-2013-zamestnanci_11.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Břinková Šárka učitelka na I. st.
Mgr. Doležalová Jana TU 1. tř., reedukace specifických poruch učení
Mgr. Hrůzová Petra TU 9. tř., Aj, D, Čj, holocaust ve vzdělávání
Mgr. Knapp Pavel Z, Ch, Tv
Mgr. Knappová Vlastimila TU 8. tř., Př, Tv, koordinátor EVVO
Mgr. Koníř Petr ředitel školy, F, Inf, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Konířová Eva TU 7. tř., Čj, Nj
Mgr. Modrý Zdeněk učitel, M, F, ČaSP
Mgr. Mrázová Simona TU 2. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 4. tř.
Mgr. Procházková Eva TU 5. tř.
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 3. tř., výchovný poradce
Mgr. Valešová Lenka zástupce ředitele, Vv, Nj, M, TU 6. tř., školní metodik prevence

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka, školní asistent  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka  
Karbanová Romana - uklízečka  
Laubrová Alexandra - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka - zástupce ředitele pro MŠ  
Jíchová Marie - učitelka  
Kohoutová Zuzana - učitelka (mateřská dovolená)  
Krouzová Ladislava - učitelka  
Pokorná Nikola - učitelka  
Sojková Markéta - chůva pro dvouleté děti  
Kotková Marcela - školnice  

Jídelna:

Tauberová Jiřina - kuchařka  
Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny
Zámečníková Vendula - vedoucí kuchařka