Odborné učebny

fota učeben (.pdf) - realizace 2019/2020 - projekt Boříme bariéry

foto dílny a školní kuchyňky (.pdf) - realizace 2019/2020 - projekt Cesta do školy