Keramický kroužek

Již od roku 1976 vede keramický kroužek paní učitelka Jana Hornofová. Schůzky začínají každou středu od 12.45 hodin a tradičně se těší velkému zájmu dětí.

Začátečníci (1. a 2. třída) se nejprve seznamují s hlínou, jejími vlastnostmi a způsoby zpracování. Přesto si už dokázali vymodelovat svícen ve tvaru listu, kachel s jablíčkem a hruškou, adventní věnce, malé vánoční svícny ve tvaru hvězdičky a vánočního stromku a kachel „kočičku". Kromě vymodelování z hlíny již svoje výrobky i glazovali.

Druhá skupina – pokročilí (3. až 7. třída) – to jsou již ostřílení mazáci, kteří si umějí s hlínou a glazováním poradit. Jejich výrobky vyžadují větší zručnost a zkušenosti. Vymodelovali si betlémy a kachle se složitějšími motivy a zvládli i tvarování postaviček lidí a zvířátek. Dokonce vytáčejí své první výtvory na hrnčířském kruhu.

V keramickém kroužku rozvíjejí děti své estetické cítění, manuální zručnost a také trpělivost. Některá děvčata a chlapci získané dovednosti využijí při výběru školy po ukončení povinné školní docházky.

Mgr. Jana Hornofová, Martin Hornof, vedoucí keramického kroužku

Výrobky ze školního roku 2009/2010 Výrobky ze školního roku 2010/2011
Výrobky ze školního roku 2011/2012 Výrobky ze školního roku 2012/2013
Pítka a krmítka pro ptáčky Domečky pro čmeláky
Výrobky ze školního roku 2013/2014 Výrobky ze školního roku 2015/2016
Výrobky ze školního roku 2016/2017 Výrobky ze školního roku 2017/2018

Ve školním roce 2014/2015 byla činnost kroužku zahájena až 14. listopadu 2014 z důvodu stavebních prací na ZŠ (zateplení  školních  budov, výměna oken, nové radiátory, apod.).

Stavební  úpravy v keramické dílně probíhaly až v poslední  fázi stavebních prací na škole, navíc se obě místnosti staly sídlem pracovníků během pracovní doby. Místnosti proto musely být znovu dovybaveny (světla, zásuvky, obložení stěny u pece, zabudování polic na výstavku dětských výrobků, instalace nástěnky a výzdoby).

Blížily se Vánoce. Aby děti stačily výrobky do Vánoc vyrobit, nakoupili jsme bezvýpalovou samotvrdnoucí hmotu a sádrové formy na vtlačování hmoty. Děti se tak seznámily s dalšími keramickými hmotami a technologiemi zpracování. Hotové výrobky děti barvily akrylovými barvami.

Keramický kroužek