8.

Větné členy - viz 6. a 7. tř.

Vedlejší věty - viz 7. tř.

Velká psímena - viz 7. tř.

Shoda - viz 7. tř.