6. tř.:

Ústní lidová slovesnot

Pohádka , pověsti, řecké báje, biblické příběhy

Ilustrátoři dětských knih 

7. tř.:

Dívčí a dobrodružná literatura

Bajka

Cestopis

Starověká literatura

Středověká literatura

Renesance

Nejstarší česká liteatura

Středověká česká literatura

Česká barokní literatura 

J. A. Komenský