Rozvrh hodin

rozvrh platný od 1. 9. 2021

Provoz tělocvičny

Poslední články

Zvolte kategorii:

Škola pro všechny

4. 8. 2022
Kategorie: Škola

Celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2022

30. 6. 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhl již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli letošní osmáci a sedmáci.

Indiánská stezka 2022

28. 6. 2022
Kategorie: EVVO, Projektové dny

Závěr školního roku korunuje na naší škole tradiční soutěž Indiánská stezka. Protože jde o branně sportovní soutěž v terénu, sledujeme vždy s obavami počasí. Zvláště letos na konci června se parné dny střídají s deštěm a bouřkami.

Pasování prvňáčků na čtenáře

24. 6. 2022
Kategorie: Kultura, Ostatní

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Noc s Andersenem, 7. tř.

24. 6. 2022
Kategorie: Ostatní

Závěr školního roku bývá spojen se školními výlety, exkurzemi, sportovními kláními i zážitkovými akcemi.