Vyhodnocení celoroční soutěže O nejaktivnějšího sportovce

26. 06. 2024

Ve školním roce 2023/2024 proběhl desátý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Letošní vítězkou se stala Sofie Worofková z 6. třídy se ziskem 40 bodů.

Druhé místo patří deváťačce Kateřině Trpákové a bronz získala Natálie Iblová z 5. třídy. Letošního ročníku se ve 14 soutěžích zúčastnilo celkem 130 sportovců. Mezi nejaktivnější patřili hoši a děvčata nejstarší kategorie → 18 a 27 účastníků. Nejméně početnou skupinu tvořili hoši a dívky kategorie 2015 a mladších → 22 soutěžících. K nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit atletiku, silový trojboj, překážkovou dráhu a přehazovanou. Nejméně účastníků bylo na jízdě zručnosti a na šplhu.  

Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony, snahu a v neposlední řadě i za férové chování. Poděkování si zaslouží i pomocníci, bez nichž by byla realizace soutěže velmi komplikovaná. Tímto se loučíme a předáváme štafetový kolík nově nastupujícímu tělocvikáři – našemu absolventu Janu Šeflovi.

Vlastimila a Pavel Knappovi

Podrobné výsledky (.pdf)