Přehled článků

Dětský karneval

Velkým dnem pro děti se stala sobota 11. března, kdy Základní škola a mateřská škola Jesenice uspořádala v jesenickém KD tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL.

Týden kostýmů

Čekání na jarní prázdniny pojali žáci z 5. až 9. třídy hravě a v týdnu od 6. do 10. února 2023 se zapojili do Týdne kostýmů – akce pořádané školním parlamentem. Děti i dospělí prohledali své šatníky a vyhledali oblečení na předem domluvená témata.

Bajky pana Ezopa

Při vyslovení jména Ezop si mnozí z nás ihned vzpomenou na školu a povídání o starověkém vypravěči bajek – příběhů se stručným dějem, v nichž zvířata mluví a jednají jako lidé.

Hudební pořad

Není to poprvé, co naše škola přivítala pana Daniela Kubicu z chomutovské hudební agentury FORREST GUMP. Ve středu 4. ledna se tento zkušený zpěvák a mistr slova představil s kulturním programem, přizpůsobeným pro žáky prvního a druhého stupně.

Vánoční jarmark

Co takhle uspořádat vánoční jarmark a jeho výtěžek dát tam, kde je potřeba? Tak přesně takhle zněla moje otázka na začátku školního roku na pana ředitele. Odpověď byla ano, proč ne. Čekala nás spousta práce. V první řadě rozhodnout o termínu a vymyslet, jak celý jarmark pojmeme. Postupně jsme zvolili datum vyrábění i prodeje.

Zima v kalendáři 2022

Po pilných přípravách, kdy jsme s dětmi tvořili, nacvičovali, instalovali apod., nadešel slavnostní okamžik otevření výstavy ve Vlastivědném muzeu Jesenice.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tradice pasování na čtenáře pokračovala i letošním rokem. V pátek 24. 6. 2022 proběhlo pasování ve školní knihovně v slavnostním hávu za přítomnosti rytíře a jeho paní, nejdříve I.A a následující hodinu I.B.

Je libo pohádku?

V úterý 21. 6. navštívili žáci 1.A děti v MŠ, protože si pro ně nacvičili pohádku BOUDO, BUDKO. Do školky se moc těšili i proto, že tam někteří mají své sourozence nebo kamarády.

Dětský den

Po dvouleté přestávce, způsobené covidem, se v areálu Domova mládeže SŠ a ZŠ Jesenice uskutečnil již posedmnácté tradiční Den dětí a Integrovaného záchranného systému.

Flétnový koncert

Ve středu 18. května se ve třídě 1. A konal odpolední flétnový koncert. Úderem 16. hodiny vystoupilo pod vedením paní učitelky Jany Doležalové postupně sedm dětí z 1. až 4. třídy.