Přehled článků

Projekt Opakujeme české dějiny

Smyslem celotýdenního projektu bylo zopakovat české dějiny, které jsme brali ve čtvrté třídě o ČaS.

Den Země

V pátek 21. 4. se na nižším stupni naší školy uskutečnil projektový den nazvaný „Den Země“.

Projekt LES, 2. tř.

V měsíci březnu se děti s chutí pustily do dalšího úkolu a tím bylo setí semínek. Nejdříve si zasely semínka cukety, dýně a fazole. Pozorovaly, komu vyroste první rostlinka a nakonec vyrostla pouze sazenice jedné cukety.

Den vody

Projektový den, připravený zejména paní učitelkou Vlastimilou Knappovou, proběhl ve středu 22. 3. 2023. S realizací dne pomohli také zástupci firmy Ravos, kteří objasnili žákům význam a fungování čističky a vodárny – jmenovitě paní Ing. Kršková, která celou akci koordinovala. Chemické pokusy pro žáky připravila paní učitelka Mgr. Nikola Tomková. O kulturní vložku se zasloužily paní učitelky Mgr. Jana Doležalová a Mgr. Jaroslava Řehořová, které zazpívaly se svými žáky písničku o vodě.

Ponožkový den, 1. st.

21. 3.  je světový den Downova syndromu.

Projekt LES, 2. tř.

Ještě se vrátíme k lednovému úkolu, kdy děti vyráběly lojová krmítka pro ptáčky. V průběhu měsíce jsme ptáčky pozorovaly a moc jim chutnalo. Všechna lojová krmítka jsou vyzobaná, nezbývá, než doplňovat krmítko, které máme ve třídě za oknem. Nejvíce se tam líbí velkému kosákovi.

Projekt LES, 2. tř.

Úkolem lednového projektu bylo pomoci ptáčkům a vyrobit jim lojová krmítka. Než jsme se s dětmi vrhly do práce, povídaly jsme si i v rámci prvouky, co všechno můžeme ptáčkům dávat a proč. Nezapomněly jsme ani na básničku o ptáčcích.

Projekt LES, 2. tř.

V měsíci prosinci měli před sebou druháčci badatelské a tvořivé úkoly. Pozorovali a zapisovali venkovní teplotu a pomocí znaků počasí znázorňovali počasí do připraveného kalendáře.

Vánoční jarmark

Co takhle uspořádat vánoční jarmark a jeho výtěžek dát tam, kde je potřeba? Tak přesně takhle zněla moje otázka na začátku školního roku na pana ředitele. Odpověď byla ano, proč ne. Čekala nás spousta práce. V první řadě rozhodnout o termínu a vymyslet, jak celý jarmark pojmeme. Postupně jsme zvolili datum vyrábění i prodeje.

Helloween ve 3. B

V pátek 18.11.2022 jsme si ve 3.B udělali Halloween.