Přehled článků

Projekt LES, 2. tř.

Ještě se vrátíme k lednovému úkolu, kdy děti vyráběly lojová krmítka pro ptáčky. V průběhu měsíce jsme ptáčky pozorovaly a moc jim chutnalo. Všechna lojová krmítka jsou vyzobaná, nezbývá, než doplňovat krmítko, které máme ve třídě za oknem. Nejvíce se tam líbí velkému kosákovi.

Projekt LES, 2. tř.

Úkolem lednového projektu bylo pomoci ptáčkům a vyrobit jim lojová krmítka. Než jsme se s dětmi vrhly do práce, povídaly jsme si i v rámci prvouky, co všechno můžeme ptáčkům dávat a proč. Nezapomněly jsme ani na básničku o ptáčcích.

Projekt LES, 2. tř.

V měsíci prosinci měli před sebou druháčci badatelské a tvořivé úkoly. Pozorovali a zapisovali venkovní teplotu a pomocí znaků počasí znázorňovali počasí do připraveného kalendáře.

Vánoční jarmark

Co takhle uspořádat vánoční jarmark a jeho výtěžek dát tam, kde je potřeba? Tak přesně takhle zněla moje otázka na začátku školního roku na pana ředitele. Odpověď byla ano, proč ne. Čekala nás spousta práce. V první řadě rozhodnout o termínu a vymyslet, jak celý jarmark pojmeme. Postupně jsme zvolili datum vyrábění i prodeje.

Helloween ve 3. B

V pátek 18.11.2022 jsme si ve 3.B udělali Halloween.

Den zdraví

Den zdraví patří mezi další projektové dny, v jejichž rámci naše škola prakticky a názorně přibližuje žákům důležitá životní témata.

Indiánská stezka 2022

Závěr školního roku korunuje na naší škole tradiční soutěž Indiánská stezka. Protože jde o branně sportovní soutěž v terénu, sledujeme vždy s obavami počasí. Zvláště letos na konci června se parné dny střídají s deštěm a bouřkami.

Den s řemesly

Ukázku řemesel, poslech středověké hudby i ochutnávku staročeských dobrot nabídl návštěvníkům Vlastivědného muzea Jesenice Den s řemesly v pátek 3. června.

Čarodějná škola 2. B

V pátek 29.4. 2022 se třída 2.B proměnila v "čarodějné doupě" plné čar a kouzel, které si pro malé čaroděje a čarodějky připravila ve spolupráci s paní asistentkou čarodějnice učitelka.

Den Země 2022

Co to je? Vůbec jsme netušili, že nějaký mezinárodní den země existuje, dokud nenastal i u nás v 5. třídě….. Proto jsme si tento den oslavili po svém.