Přehled článků

Den Země

V pátek 19. 4. proběhl na naší škole projektový den s názvem „DEN ZEMĚ“.

Svátky podzimu, 4. B

Jak všichni víte 31. 10. je svátek, který se nazývá Helloween. My jsme to u nás ve třídě pojali trošku jinak a nazvali to „Svátky podzimu“, protože jsme v ČR a u nás je s touto dobou spojený hlavně svátek Dušiček.

Den zdravého životního stylu

Dne 13. října se žáci II. stupně naší školy zúčastnili projektového dne zaměřeného na zdravý životní styl.

Projekt Opakujeme české dějiny

Smyslem celotýdenního projektu bylo zopakovat české dějiny, které jsme brali ve čtvrté třídě o ČaS.

Den Země

V pátek 21. 4. se na nižším stupni naší školy uskutečnil projektový den nazvaný „Den Země“.

Projekt LES, 2. tř.

V měsíci březnu se děti s chutí pustily do dalšího úkolu a tím bylo setí semínek. Nejdříve si zasely semínka cukety, dýně a fazole. Pozorovaly, komu vyroste první rostlinka a nakonec vyrostla pouze sazenice jedné cukety.

Den vody

Projektový den, připravený zejména paní učitelkou Vlastimilou Knappovou, proběhl ve středu 22. 3. 2023. S realizací dne pomohli také zástupci firmy Ravos, kteří objasnili žákům význam a fungování čističky a vodárny – jmenovitě paní Ing. Kršková, která celou akci koordinovala. Chemické pokusy pro žáky připravila paní učitelka Mgr. Nikola Tomková. O kulturní vložku se zasloužily paní učitelky Mgr. Jana Doležalová a Mgr. Jaroslava Řehořová, které zazpívaly se svými žáky písničku o vodě.

Ponožkový den, 1. st.

21. 3.  je světový den Downova syndromu.

Projekt LES, 2. tř.

Ještě se vrátíme k lednovému úkolu, kdy děti vyráběly lojová krmítka pro ptáčky. V průběhu měsíce jsme ptáčky pozorovaly a moc jim chutnalo. Všechna lojová krmítka jsou vyzobaná, nezbývá, než doplňovat krmítko, které máme ve třídě za oknem. Nejvíce se tam líbí velkému kosákovi.

Projekt LES, 2. tř.

Úkolem lednového projektu bylo pomoci ptáčkům a vyrobit jim lojová krmítka. Než jsme se s dětmi vrhly do práce, povídaly jsme si i v rámci prvouky, co všechno můžeme ptáčkům dávat a proč. Nezapomněly jsme ani na básničku o ptáčcích.