Přehled článků

Den s archeologem: 6. tř.

Další zajímavý host navštívil naši šestou třídu v pátek 22. 11. Tentokrát do učebny paní učitelky Hrůzové přišel opravdový archeolog – Mgr. Daniel Stráník z Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Hubertský den 2019

Tradici Hubertského dne si žáci 1. až 6. třídy naší školy připomněli v úterý 24. září. Přestože počasí nebylo akci příliš nakloněno (chvílemi se z oblohy spustil déšť), zaměstnanci Lesů ČR se překonali. Pro děti připravili bohatý program, za který si zaslouží velké poděkování.

Den životního prostředí

Vzdělávací akci nazvanou Den životního prostředí připravili pro mladší ročníky naší školy žáci 9. třídy.

Čertí škola 2017

Jako každý školní rok, i letos se první stupeň ZŠ a MŠ Jesenice proměnil na jeden den v ČERTÍ ŠKOLU.

Den zdravého životního stylu 2017

Téměř na den přesně, 23. 6. 2017, se po roce na druhém stupni školy opět konal DEN ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Den vody: 4. třída

Tento projektový den jsme si domluvili s panem Trpákem, který vykonává práci porybného neboli baštýře.

Projektový den Poznáváme Jesenici

Kde v Jesenici najdeme araukarit, vazební cely, vodovod ze 17. století či kde stávaly kaple sv. Antonína z Padua (z níž se stala hasičská zbrojnice), památník jesenickým občanům padlým v první světové válce, šibenice nebo na kterých místech se stavěly křížky a na kterých kapličky, už dokážou páťáci a šesťáci hravě poradit.

Školní indiánská stezka 2016

Den zdravého životního stylu 2016

O důležitosti zdraví v životě člověka není třeba pochybovat. Připomínat si zásady zdravého životního stylu je proto nejen rozumné, ale i nutné. Z toho důvodu se žáci druhého stupně naší školy zapojili v pátek 24. června do projektového vyučování nazvaného příznačně Den zdravého životního stylu.

Čertí škola 2015

V pátek 4. prosince se první stupeň naší školy změnil na „čertí“. Děti se na tu událost náležitě připravily oblečením a pomalováním obličejů. Paní učitelky pak pro ně přichystaly zajímavý čertí program. Prvňáci až páťáci v rámci češtiny, angličtiny, matematiky i tělocviku plnili pekelně těžké úlohy.