Přehled článků

Informace k zápisu do 1. třídy

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert byl připravován již během podzimu, kdy paní učitelka Jana Doležalová oslovila žáky, o nichž věděla, že na něco hrají, a následně pak jejich vyučující.

Divadlo Karavana, 1. - 6. tř.

Když nám paní učitelka Procházková řekla, že k nám do školy přijede divadlo Karavana, moc jsme se všichni těšili.

Boudo, budko

Prvňáčci nacvičili pohádku Boudo, budko.

Den dětí v ISŠ - 2018

Páteční dopoledne 1. 6. bylo vyhrazeno nejen dětem a jejich svátku, ale též složkám integrovaného záchranného systému, které své zázemí tradičně našly v areálu Domova mládeže Integrované střední školy Jesenice.

Divaldlo Karavana opět v Jesenici

Divadlo Karavana je zábavné divadlo pro děti. Proto jsme se všichni zaradovali, když ve středu 7. února 2018 přijelo k nám do Jesenice.

Volby v režii žáků

V době, kdy vrcholil duel kandidátů na příštího prezidenta České republiky, připomněli si význam voleb i žáci osmého ročníku naší školy.

Rozloučení žáků 9. třídy

Koncert žáků I. stupně 2017

V pondělí 26. 6. se uskutečnilo v naší škole hudební vystoupení žáků I stupně. Celkem vystupovalo 12 žáků.