Přehled článků

Lidice pro 21. století

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují přírodovědných a sportovních soutěží, v nichž jsou velmi úspěšní. To však neznamená, že by nesoutěžili i v jiných předmětech. Jeseničtí mají své zástupce např. také v dějepisných olympiádách, olympiádách v českém a anglickém jazyce, ve výtvarných soutěžích atd.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V pondělí 3. 4. 2023 se v Klubu DDM v Čermákových sadech v Rakovníku konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce.

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která se v České republice konala poprvé v roce 1995.

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 8. 12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, určené pro žáky 8. a 9. třídy. Tématem letošního ročníku byly události v Československu a ve světě v letech 1945 – 1992.

Školní kolo v Pišqworkách

Turnaj v Pišqworkách se konal v učebně matematiky ve čtvrtek 13. října. Celkem se přihlásilo osm tříčlenných týmů. Týmy byly různorodé – někdy je tvořili žáci z jedné třídy, jindy se domluvili hráči z různých tříd. V každém byl ale určen kapitán (zároveň hráč č. 1) a hráči č. 2 a 3.

Matematický klokan

Téměř přesně po roce se naši žáci znovu zapojili do soutěže Matematický klokan. Zapeklité úlohy školního kola řešili v pátek 18. března s těmito výsledky (v tabulkách jsou uvedeni ti nejúspěšnější):

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 25. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma Labyrintem barokního světa (1556 – 1781).

Matematický klokan

Už téměř 25 let probíhá na českých školách soutěž Matematický klokan. V pátek 22. března se do této soutěže zapojila i ZŠ a MŠ Jesenice.