Přehled článků

Matematický Klokan

Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která se od prvního ročníku ve Francii v roce 1991 rozšířila do více než 60 zemí světa. V České republice se koná od roku 1995 a dlouhodobou zkušenost s ní mají i žáci naší školy.

Dějepisná olympiáda, šk. kolo

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, určené pro žáky 8. a 9. třídy.

Školní turnaj v Pišqworkách

Ve školním turnaji v Pišqworkách 19. 10. se utkalo celkem šest týmů.

Lidice pro 21. století

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují přírodovědných a sportovních soutěží, v nichž jsou velmi úspěšní. To však neznamená, že by nesoutěžili i v jiných předmětech. Jeseničtí mají své zástupce např. také v dějepisných olympiádách, olympiádách v českém a anglickém jazyce, ve výtvarných soutěžích atd.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V pondělí 3. 4. 2023 se v Klubu DDM v Čermákových sadech v Rakovníku konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce.

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která se v České republice konala poprvé v roce 1995.

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 8. 12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, určené pro žáky 8. a 9. třídy. Tématem letošního ročníku byly události v Československu a ve světě v letech 1945 – 1992.

Školní kolo v Pišqworkách

Turnaj v Pišqworkách se konal v učebně matematiky ve čtvrtek 13. října. Celkem se přihlásilo osm tříčlenných týmů. Týmy byly různorodé – někdy je tvořili žáci z jedné třídy, jindy se domluvili hráči z různých tříd. V každém byl ale určen kapitán (zároveň hráč č. 1) a hráči č. 2 a 3.

Matematický klokan

Téměř přesně po roce se naši žáci znovu zapojili do soutěže Matematický klokan. Zapeklité úlohy školního kola řešili v pátek 18. března s těmito výsledky (v tabulkách jsou uvedeni ti nejúspěšnější):