Přehled článků

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 8. 12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, určené pro žáky 8. a 9. třídy. Tématem letošního ročníku byly události v Československu a ve světě v letech 1945 – 1992.

Školní kolo v Pišqworkách

Turnaj v Pišqworkách se konal v učebně matematiky ve čtvrtek 13. října. Celkem se přihlásilo osm tříčlenných týmů. Týmy byly různorodé – někdy je tvořili žáci z jedné třídy, jindy se domluvili hráči z různých tříd. V každém byl ale určen kapitán (zároveň hráč č. 1) a hráči č. 2 a 3.

Matematický klokan

Téměř přesně po roce se naši žáci znovu zapojili do soutěže Matematický klokan. Zapeklité úlohy školního kola řešili v pátek 18. března s těmito výsledky (v tabulkách jsou uvedeni ti nejúspěšnější):

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 25. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma Labyrintem barokního světa (1556 – 1781).

Matematický klokan

Už téměř 25 let probíhá na českých školách soutěž Matematický klokan. V pátek 22. března se do této soutěže zapojila i ZŠ a MŠ Jesenice.

Okresní kolo chemické olympiády

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D se konalo v Rakovníku v úterý 5. března a z naší školy se ho zúčastnil jediný zástupce – Tomáš Tran z 9. třídy. Připojil se tak k vybraným žákům ze ZŠ Nové Strašecí (5) a 2. ZŠ Rakovník (4) a v těžké konkurenci obsadil konečné 6. místo.

Speedmat

SPEEDMAT je mezinárodní online matematická soutěž - www.speedmath.eu, v níž si žáci mohou matematiku nejen procvičovat hravou formou, ale i soutěžit, jak název napovídá.