Přehled článků

Sprint a skok daleký

Sprintem na 60 metrů a skokem dalekým vstoupila do nového ročníku SOUTĚŽ O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE. Kdo se zapojil hned od začátku a s jakými výsledky, ukazují naše tabulky.

Okresní ekologická soutěž

V úterý 20. září 2022 proběhla v Rakovníku podzimní část okresní ekologické soutěže, a sice na téma „Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl“. V naší tabulce si opět ukážeme, jak si vedla žákovská reprezentace naší školy.

Celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce 2022

Ve školním roce 2021/2022 proběhl již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas, Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti sportovaly doma a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního deníku. Zasílaly i fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli letošní osmáci a sedmáci.

Přírodovědná soutěž Od podzimu do jara

V letošním ročníku celoškolní soutěže proběhlo celkem 9 kol zaměřených vždy na určité téma (stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – obojživelníci, jarní rostliny, včely, ekosystémy a organizmy), kterých se zúčastnilo 34 dětí ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.

Okresní sportovní olympiáda - atletika

Přehlídkou atletické zdatnosti žáků bývá bezesporu sportovní olympiáda škol. Výběry sportovců základních škol okresu si daly dostaveníčko v Rakovníku ve čtvrtek 9. června 2022. Dorazila sem i jesenická výprava vedená paní učitelkou Knappovou.

Překážková cyklodráha

Konec školního roku 2021/2022 se nezadržitelně blíží a do finále spěje i dlouhodobá soutěž O NEJAKTIVNĚJŠÍHO SPORTOVCE. Ta vyzvala k jízdě zručnosti mladé cyklisty v pátek 3. 6.

Kuželky a střelba ze vzduchovky

Pro mladší žáky KUŽELKY, pro starší STŘELBA ZE VZDUCHOVKY – taková byla sportovní nabídka pro účastníky dalšího kola soutěže O nejaktivnějšího sportovce ve čtvrtek 19. května. Kdo této možnosti využil a jak dobře si vedl, ukazují tabulky:

Botanická soutěž Rakovník

Populární přírodovědná soutěž v rakovnické botanické zahradě proběhla ve čtvrtek 19. května 2022. Nechyběli v ní ani jeseničtí žáci, s nimiž cestovaly paní učitelka Knappová a Klára Prasková, její pomocnice.

Mladý zahrádkář

Dům dětí a mládeže Rakovník připravil ve spolupráci s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Rakovník a za finanční podpory města Rakovník přírodovědnou soutěž Mladý zahrádkář. Ověřit si své znalosti z poznávání a pěstování rostlin jeli v úterý 10. května i tito žáci z naší školy: