Přehled článků

Lidice pro 21. století

Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují přírodovědných a sportovních soutěží, v nichž jsou velmi úspěšní. To však neznamená, že by nesoutěžili i v jiných předmětech. Jeseničtí mají své zástupce např. také v dějepisných olympiádách, olympiádách v českém a anglickém jazyce, ve výtvarných soutěžích atd.

Atletické závody ml. žáci

Třináct dní poté, co v Rakovníku závodili starší žáci, se k atletickým disciplínám postavili tentokrát chlapci a děvčata z 1. – 5. třídy.

Překážková cyklodráha

Překážková cyklodráha je další atraktivní disciplína soutěže O nejaktivnějšího sportovce.

Jarní kolo botanické soutěže v Rakovníku

Na téma „Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny“ proběhlo v pátek 19. května jarní kolo botanické soutěže, kterou ve spolupráci s Botanickou zahradou SZeŠ Rakovník pořádal rakovnický DDM.

Okresní kolo Poháru rozhlasu

Pohár rozhlasu je tradiční atletická soutěž, která upevňuje sportovní tradice na školách a podněcuje chlapce a děvčata k pravidelnému aktivnímu pohybu.

Mladý zahrádkář

Vědomostní soutěž Mladý zahrádkář má vskutku dlouholetou tradici, v tomto školním roce je to již její 36. ročník! A protože my rádi soutěžíme, zapojili jsme se i tentokrát.

McDonald's Cup

McDonald's Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol.

Překážková dráha

Co nejlépe zdolat všechny nástrahy překážkové dráhy, to byl cíl všech mladých závodníků, kteří v pátek 21. dubna 2023 navázali na seriál pohybových aktivit v rámci soutěže O nejaktivnějšího sportovce.

Křivoklátská sovička

Přírodovědná soutěž Křivoklátská sovička je iniciativou Lesů České republiky ve spolupráci s CHKO Křivoklátsko. Ve čtvrtek 20. dubna proběhl její 5. ročník, jehož se zúčastnili také jeseničtí žáci, čtyři v mladší kategorii a osm ve starší.