Přehled článků

Kroužek florbalu

„Gól! Tyčka! Břevno! Vysoká hůl! Faul! Au, to štíplo…“ To jsou výrazy, se kterými se potkáváme každý čtvrtek odpoledne v tělocvičně na kroužku florbalu.

Kroužek hudební nauky a hry na klávesové nástroje

V uvedeném kroužku probíhá výuka hry na akordeon (tahací harmoniku), klavír a elektrický klávesový nástroj, a to vždy ve čtvrtek odpoledne. Hrajeme hlavně písničky, které si mohou děti samy vybírat.

Fotbal

Sezona mládežnických družstev 2023/2024 nám začala již v druhé polovině srpna, kdy jsme se začali scházet v hojném počtu na našem fotbalovém hřišti. Přihlásila se hned tři družstva mladých fotbalistek a fotbalistů.

Kroužek mladých hasičů

Kolektiv Mladých hasičů města Jesenice se schází každou středu.

Míčové hry

V tomto školním roce probíhá každé úterý kroužek míčových her. Od 14:15 hodin pro děti ze třetích a čtvrtých tříd a od 15:15 hodin pro žáky ze šesté a sedmé třídy.

Kroužek fléten

Kroužek fléten vedu na naší škole od roku 2005.  Navštěvují ho žáci většinou od 1. nebo 2. třídy, občas se zapojí i chlapci. V některém roce vedu 2 kroužky fléten souběžně a to začátečníky i pokročilé. Děti většinou opouští kroužek fléten po dokončení 4. třídy a odchodem na druhý stupeň. Několik výjimek tu ale bylo.

Kroužek železničních modelářů

Na www stránce https://www.facebook.com/kzmjesenice/ informují o své činnosti a četných úspěších Železniční modeláři Jesenice.

Kroužek gymnastiky

Kroužek gymnastiky vedu na naší škole již od roku 1996 (s menší přestávkou). Navštěvují ho žáci prvního stupně, především děvčata, ale občas se najdou i nějací chlapci, kteří se také zapojí.

Kroužek pohybovek

Pohybovky jsou zájmovým kroužkem, na který docházejí dívky z 5. – 9. třídy. Kroužek vede p. učitelka Nikola Tomková a s děvčaty se pravidelně setkává vždy pondělí od 15:15 do 16:00 hodin.

Dějepisný kroužek

Od října pokračuje na naší škole po prázdninové přestávce činnost dějepisného kroužku, který je určen pro zájemce o českou i světovou historii.