O školní družině

Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy Jesenice. Zajišťuje ranní provoz před vyučováním a formy zájmového vzdělávání po vyučování (činnost vzdělávací, výchovná, zájmová, příležitostní, spontální a odpočinková). Školní družina má dvě oddělení. Měsíční poplatek za pobyt ve školní družině je 100 Kč. Pro svou činnost používá dvě učebny, tělocvičnu, spotovní areál
a okolí školy.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Provozní doba:

  • 6:20 – 7:40
  • 11:40 – 16:00

Vychovatelky:

  • Zdeňka Janíčková
  • Radka Vodrážková
  • Mgr. Miroslava Peterová
  • Ing. Jitka Pecková

Zápis do školní družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Do školní družiny se přijímají všichni přihlášení zájemci do naplnění maximální kapacity. V případě překročení kapacity bude o přijetí tozhodovat losování.

Přihláška do školní družiny (.pdf)

Ve školním roce 2021/2022 byli do školní družiny přijati všichni zájemci.

I. oddělení školní družiny

II. oddělení školní družiny