Dějiny literatury 8. tř.

Klasicismus

Osvícenství

Romantismus

Realismus

Situace v Čechách v 18. st.

Národní obrození