Dějiny literatury 8. tř.

Č - četba, V - výklad, PL - pracovní list

Klasicismus (V)

Moliére - Lakomec (Č)

Osvícenství (V)

Romantismus (V)

Goehte - balady (Č)

Goethe - Utrpení mladého Werthera (Č)

Puškin - Evžen Oněgin (Č)

Poe - Havran (Č)

Realismus (V)

Čechov - Vaňka (Č)

Stručný přehled světové literatury (V)

Situace v Čechách v 18. st. (V)

Stav češtiny v 18. st. (Č)

Národní obrození - přehled (V)

Národní obrození - první etapa (V)

Národní obrození - druhá etapa (V)

J. S. Presl - české názvosloví (Č)

Čelakovský - Ohlas písní českých - lyrika (Č)

Čelakovský - Ohlas písní českých - Toman a lesní pana (Č)

Erben - Dceřina kletba (Č)

Erben - Vodník (Č)

Erben - Zlatý kolovarat (Č)

Erben - Svatební košile (Č)

Národní obrození - třetí etapa (V)

Josef Kajetán Tyl (V)

Tyl - Fidlovačka (Č)

Božena Němcová (V)

Božena Němcová - PL

Němcová - Divá Bára (Č)

Portrét Kateřiny Zaháňské (Č)

Karel Havlíček Borovský (V)

Havlíček Borovský - epigramy (Č)

Havlíček Borovský - Tyrolské elegie (Č)

Havlíček Borovský - Král Lávra (Č)

Karel Hynek Mácha (V)

KHM - PL

Karel Hynek Mácha - o něm (Č)

Mácha - Máj (Č)

Mecenáši národního obrození a druhé poloviny 19. st. (Č)

Situace v 50. a 60. letech 19. st. (V)

Májovci (V)

Jan Neruda (V)

Neruda - Balady a romance (Č)

Neruda - fejeton Kam s ním? (Č)

Neruda - Přivedla žebráka na mizinu (Povídky malostranské) (Č)

Světlá - Černý Petříček (Č)

Eliška Krásnohorksá (PL)

Karel Sabina (PL)

Vojta Náprstek (PL)

Situace v 70. a 80. letech 19. st., ruchovci a lumírovci (V)

Sládek - poezie (Č)

Čech - Nový epochální výlet (Č)

Nový epochální výlet (PL)

Jaroslav Vrchlický (V)

Jaroslav Vrchlický (PL)

Vrchlický - Okna v bouři (ukázka poezie) (Č)

Vrchlický - Noc na Karlštejně (Č)

Realismus konce 19. st. (Jirásek, Winter) (V)

Winter - Malé historie a třísky / Winter a Rakovník (Č)

Národní divadlo, další divadla v Praze (V)