Školní rok 2015/2016

11  ks 18.jpg

Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Mgr. Břinková Šárka TU 5. tř.
Mgr. Doležalová Jana TU 3. tř., nápravy
Mgr. Hrůzová Petra TU 7. tř.
Chvojková Zuzana přípravná třída  
Mgr. Knapp Pavel  
Mgr. Knappová Vlastimila TU 6. tř., ekologická výchova
Mgr. Koníř Petr zástupce ředitelky, koordinátor ŠVP, metodik ICT
Mgr. Konířová Eva  
Mgr. Modrý Zdeněk
Mgr. Mrázová Simona TU 4. tř.
Mgr. Peterová Miroslava TU 2. tř.
Mgr. Řehořová Jaroslava TU 1. tř., výchovný poradce
Mgr. Šiková Marcela TU 9. tř.
Mgr. Valešová Lenka TU 8. tř., protidrogový koordinátor,
Mgr. Vopatová Danuše ředitelka školy

Školní družina:

Janíčková Zdeňka - vedoucí vychovatelka  
Vodrážková Radka - vychovatelka  

Správní zaměstnanci:

John Pavel - školník  
Kovářová Milada - ekonomka  
Černá Ilona - uklízečka  
Karbanová Romana - uklízečka  
Pavlisová Věra - uklízečka  

Mateřská škola:

Chvojková Jitka  
Jíchová Marie  
Krouzová Ladislava - vedoucí učitelka  
Kotková Marcela - školnice  

Jídelna:

Trpáková Jana - vedoucí školní jídelny  
Cinková Jana - vedoucí kuchařka  
do 30.11. 2015 Lieberová Žaneta, od 1. 12. 2015 Jiřina Tauberová