Jeseníček

Na této stránce jsou umístěna čísla našeho školního časopisu.

  • Zajímavostí je, že první číslo vyšlo 27. 9. 1975, kdy byl ředitelem školy Jaroslav Dušička a jeho zástupcem Kamil Kraus. Šéfredaktorem časopisu se stal Vlastimil Řebec.
  • Po Vlastimilu Řebcovi převzal štafetu Zdeněk Modrý, a to od školního roku 1991/1992 (od 17.ročníku).
  • Vydávání Jeseníčku nebylo nikdy přerušeno.
  • Vaše připomínky můžete posílat na: modry@zsjesenice.cz

školní rok 2021/2022